Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot ulgi na zakup kasy a zawieszenie działalności

Przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną ma prawo do otrzymania ulgi z tytułu jej zakupu, oczywiście, jeśli spełni odpowiednie warunki. Ulga na zakup kasy, jako przywilej wiąże się z konsekwencją używania jej na co dzień w działalności w przeciwnym razie właściciel firmy, który trwale zaprzestanie stosowania kasy, będzie zobowiązany do jej zwrotu. Cechą sporną jest zawieszenie działalności - nie wiąże się z całkowitą likwidacją, a jedynie czasowym zaprzestaniem sprzedaży, po którym ewidencja będzie wyglądała jak uprzednio. W artykule wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda zwrot ulgi na zakup kasy w przypadku zawieszenia działalności.

Zwrot ulgi na zakup kasy - utrata prawa

Podatnik, który skorzystał z ulgi na zakup kasy musi przestrzegać pewnych reguł. Stanowisko ustawodawcy jest jednoznaczne: jeżeli podatnik w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:

  1. zaprzestanie jej używania,

  2. nie dokona w obowiązującym terminie przeglądu technicznego, lub

  3. naruszy zasady uzyskania tej ulgi

- ma obowiązek zwrócić przyznaną mu ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Ustawa wyraźnie nie odnosi się do przypadku, w którym działalność jest zawieszona. Ze szczegółami śpieszy Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, wyjaśniając, że utrata nadanej ulgi następuje w konsekwencji:

  • zaprzestania działalności,

  • otwarcia likwidacji,

  • ogłoszenia upadłości,

  • sprzedania przedsiębiorstwa, a następca nie będzie korzystał z ewidencji na kasie fiskalnej,

  • naruszenia zasad jej przyznania.

Zatem, zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Nie wiążą się z tym również żadne inne skutki.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

Okres, na który maksymalnie można zawiesić działalność to 24 miesiące. Przez fakt, iż podatnik zawieszając działalność nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej i nie ma obowiązku jej likwidacji, przez cały okres zawieszenia ciążą na nim obowiązki z nią związane, czyli np. przegląd techniczny.

W konsekwencji, jeżeli termin przeglądu technicznego kasy fiskalnej przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności - musi on zostać bezwzględnie wykonany. W przeciwnym wypadku podatnik może ponieść skutki finansowe.

Ponowne rozpoczęcie działalności a kasa fiskalna

Po wznowieniu działalności podatnik może nadal korzystać z tej samej kasy. Nie jest konieczna również ponowna fiskalizacja, ponieważ zawieszenie działalności traktuje się jako okres, w którym nie wystąpiła sprzedaż, podobnie jak w przypadku braku sprzedaży w dniu prowadzenia działalności.