0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot ulgi na zakup kasy a zawieszenie działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną ma prawo do otrzymania ulgi z tytułu jej zakupu, oczywiście, jeśli spełni odpowiednie warunki. Ulga na zakup kasy, jako przywilej wiąże się z konsekwencją używania jej na co dzień w działalności w przeciwnym razie właściciel firmy, który trwale zaprzestanie stosowania kasy, będzie zobowiązany do jej zwrotu. Cechą sporną jest zawieszenie działalności - nie wiąże się z całkowitą likwidacją, a jedynie czasowym zaprzestaniem sprzedaży, po którym ewidencja będzie wyglądała jak uprzednio. W artykule wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda zwrot ulgi na zakup kasy w przypadku zawieszenia działalności.

Zwrot ulgi na zakup kasy - utrata prawa

Podatnik, który skorzystał z ulgi na zakup kasy musi przestrzegać pewnych reguł. Stanowisko ustawodawcy jest jednoznaczne i wynika z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika zgodnie z którym jeżeli podatnik w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:

  • zaprzestanie użytkowania kasy,
  • nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
  • nie zapewni połączenia umożliwiającego przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
  • naruszy obowiązki wynikające z art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT czyli nie prowadzi ewidencji sprzedaży w przypadku gdy nastąpi trwałe lub czasowe przerwanie połączenia z CRK z przyczyn niezależnych od podatnika.

- ma obowiązek zwrócić przyznaną mu ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Zatem, zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Nie wiążą się z tym również żadne inne skutki.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

Przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy niż 30 dni. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej możliwe jest na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez fakt, iż podatnik zawieszając działalność nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej i nie ma obowiązku jej likwidacji, przez cały okres zawieszenia ciążą na nim obowiązki z nią związane, czyli np. przegląd techniczny.

Jeżeli termin przeglądu technicznego kasy fiskalnej przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności - musi on zostać bezwzględnie wykonany. W przeciwnym wypadku podatnik może ponieść skutki finansowe.
Po wznowieniu działalności podatnik może nadal korzystać z tej samej kasy. Nie jest konieczna również ponowna fiskalizacja, ponieważ zawieszenie działalności traktuje się jako okres, w którym nie wystąpiła sprzedaż, podobnie jak w przypadku braku sprzedaży w dniu prowadzenia działalności.

Likwidacja działalności gospodarczej po okresie jej zawieszenia powoduje, że zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej jest obligatoryjny.

Jak wykazać zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w JPK_V7?

W celu wprowadzenia kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej która podlega zwrotowi należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ i wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi. W wierszu dotyczącym danych nabywcy należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA.

Zwrot ulgi na zakup kasy a zawszenie działalności

Wprowadzony w ten sposób zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie ujęty w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w poz. 34 oraz w poz. 34 części ewidencyjnej pliku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów