0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Wielkość tekstu:

Co to jest zbieg egzekucji?

Zbieg egzekucji to sytuacja, w której do tego samego prawa majątkowego lub tej samej rzeczy dłużnika kierowana jest równocześnie egzekucja sądowa i egzekucja administracyjna albo dwie lub więcej egzekucji sądowych prowadzonych przez różnych komorników.

Zbieg egzekucji - egzekucja sądowa i administracyjna

Egzekucja sądowa i administracyjna zbiegają się wtedy, gdy organ egzekucyjny sądowy, innymi słowy komornik sądowy, i organ w egzekucji administracyjnej skierują czynności egzekucyjne wobec tego samego prawa majątkowego lub rzeczy (m.in. rachunek bankowy, udziały w spółkach, pojazdy itp.).

Jeżeli w praktyce wystąpi egzekucja sądowa i administracyjna jednocześnie, wówczas podmiot zobowiązany do realizacji zajęcia (np. bank) informuje wszystkie organy, które dokonały zajęcia o wystąpieniu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Tym samym wszystkie organy wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu. Akta egzekucji administracyjnej i sądowej są przekazywane do sądu rejonowego, który decyduje o tym, który organ jest właściwy do prowadzenia łącznej egzekucji.

Biorąc pod uwagę stan każdego z postępowań egzekucyjnych, sąd wydaje postanowienie w terminie 14 dni. Jeżeli są one zaawansowane w równym stopniu, bierze pod uwagę wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia. Sąd orzeka również, które już dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

W sytuacji, gdy sądowy organ egzekucyjny prowadzi egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik sądowy.

W razie dalszych zbiegów egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ wyznaczony przy pierwszym zbiegu egzekucji. Na postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zbiegu wydane przez referendarza sądowego przysługuje skarga, zaś na postanowienie sądu w tym przedmiocie przysługuje zażalenie. Legitymację do złożenie skargi i zażalenia posiadają strony oraz administracyjny organ egzekucyjny.

Zbieg egzekucji sądowych

Jeżeli wystąpi zbieg egzekucji sądowych, to inaczej niż w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, zbieg rozstrzyga się sam na mocy przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W rezultacie dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów kodeksu.

Komornicy występujący w zbiegu muszą w pierwszej kolejności ustalić, który z nich jest właściwy w sprawie. Jeżeli okaże się, że żaden z komorników nie jest właściwy miejscowo lub kilku komorników jest właściwych miejscowo - właściwy będzie komornik, który jako pierwszy wszczął egzekucję. Komornicy, którzy wszczęli egzekucję później, powinni przekazać sprawę egzekucyjną i poinformować o tym wierzyciela.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów