0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy fiskalnej – błąd w rozporządzeniu!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dopiero po trzech miesiącach zwrócono uwagę na błąd w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. Obecne rozporządzenie zawiera pomyłkę związaną z wymienionymi usługami, w przypadku których nie ma zastosowania zwolnienie z kasy fiskalnej. Sprawdź, na czym polega błąd!

Zwolnienie z kasy fiskalnej – poprawa pomyłki w rozporządzeniu

Powstał projekt, który zmienia pomyłkę zawartą w dotychczasowym rozporządzeniu opisującym, kiedy nie przysługuje zwolnienie z kasy fiskalnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia ze zwolnienia z kasy rejestrującej nie można skorzystać przy dostawie m.in.:

  • części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00);

  • komputerów;

  • wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11);

  • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Oprócz tego w rozporządzeniu określono również, dla jakich świadczeń usług nie ma zastosowania zwolnienie z kasy fiskalnej. Reguluje to art. 4 ust. 1 pkt 2 omawianego rozporządzenia. Wymienione w tym akcie prawnym są m.in. usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

  • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

  • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Okazuje się, że to właśnie w tym artykule znajduje się błąd. PKWiU 52.21 dotyczy usług wspomagających transport lądowy. W związku z tym wykazanie go jako związanego z wyżywieniem nie jest właściwe – połączenie tego typu jest nielogiczne. Prawidłowe byłoby wymienienie PKWiU 56.21 dotyczącego usługi przygotowywania i dostarczania żywności (catering) dla odbiorców zewnętrznych.

Ustawodawcy wskazują, że nowe rozporządzenie nie zawiera zmian, lecz tylko poprawę pomyłki w kodzie PKWiU. W związku z tym nie będzie zastosowane 14-dniowe vacatio legis i nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie z mocą od 1 stycznia 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów