Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z kasy fiskalnej a pakiet VAT e-commerce

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej co do zasady dotyczy podmiotów dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz zryczałtowanych rolników. Są jednak pewne wyłączenia, poprzez które podatnik może ubiegać się o zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z kasy fiskalnej. W jakim jeszcze przypadku przedsiębiorca będzie mógł starać się o zwolnienie z kasy fiskalnej? Sprawdziliśmy!

Zwolnienie z kasy fiskalnej a wdrożenie e-commerce

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązek stosowania kas rejestrujących dla przedsiębiorców, którzy będą stosować procedury szczególne, byłoby sprzeczne z założeniami pakietu VAT e-commerce.

Tym samym zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorcy, który wdrożą procedury w zakresie pakietu VAT e-commerce, będą zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Zwolnienie to będzie obejmować transakcje w zakresie świadczenia usług lub sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z Polski.
Zwolnienie z kasy fiskalnej obejmować będzie zatem:

  • świadczenie usług i dostawę towarów zgodnie z działem XII, rozdział 6a i 7 ustawy o podatku od towarów i usług – w ramach procedury VAT OSS, która dedykowana jest dla podatników dokonujących transakcji unijnych; 

Dowiedz się więcej na temat procedury VAT OSS, czytając artykuł: VAT OSS – zasady rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-commerce.

  • import przesyłek według procedury IOSS, których wartość nie przekracza równowartości 150 EUR – mowa o nich w dziale XII, rozdział 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej dla e-commerce wejdzie w życie?

Nowelizacja ustawy o VAT oraz rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wejdzie w życie zgodnie z zapowiedziami od 1 lipca br.