0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą – kiedy wykazać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonuję sprzedaży towarów klientom, którzy nie prowadzą firm. Sprzedaż dokumentuję, wystawiając paragon fiskalny na kasie fiskalnej. W momencie żądania klienta wystawiam fakturę do paragonu. W sierpniu 2020 roku klient zwrócił towar, który udokumentowany był w czerwcu paragonem i fakturą. Jak powinna być sporządzona korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą?

Żaneta, Wrocław

 

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą powinna być sporządzona poprzez wystawienie faktury korygującej oraz ujęcie wpisu korygującego w prowadzonej ewidencji korekt z kasy fiskalnej. Zatem jeżeli w celu udokumentowania transakcji na rzecz osoby nieprowadzącej działalności wystawiła Pani paragon fiskalny i fakturę do paragonu, wówczas jest Pani zobowiązana wystawić fakturę korygującą oraz ująć ją w ewidencji korekt.

Zwrot towaru udokumentowanego paragonem fiskalnym

W sytuacji, gdy podatnik zobowiązany jest do skorygowania sprzedaży, w której wyniku został wystawiony paragon fiskalny, powinien prowadzić specjalną ewidencję przeznaczoną do ujmowania wpisów z tytułu korekt sprzedaży. Obowiązek prowadzenia ewidencji korekt wynika z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia kas fiskalnych, zgodnie z którym ewidencja ta powinna zawierać m.in.:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę jednoznacznie identyfikującą sprzedawany towar lub wyświadczoną usługę (oraz ewentualny opis);
  • termin zwrotu lub reklamacji przedmiotu sprzedaży;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub reklamowanej usługi oraz kwotę podatku należnego (w przypadku zwrotu całości);
  • wartość brutto i wartość podatku należnego zwracanej kwoty (w przypadku częściowego zwrotu);
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (paragon fiskalny);
  • protokół zwrotu towaru lub reklamacji podpisany przez obie strony transakcji.

Wówczas w przypadku zwrotu towaru podatnik dokonuje zapisu w powyższej ewidencji, dołączając do niej zwrócony paragon potwierdzający dokonanie transakcji i nie ewidencjonuje zwrotu bezpośrednio na kasie fiskalnej. Na podstawie ewidencji dokonuje się wpisu pomniejszającego łączny raport okresowy, w okresie, w którym dokonano faktycznego zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy.

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą

W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, w których klient po dokonaniu zakupu udokumentowanego paragonem fiskalnym żąda wystawienia faktury do paragonu. W takiej sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu towaru, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą.

Elementy, które powinna zawierać faktura korygująca, zostały określone w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT rozliczenia korekty na gruncie podatku VAT można dokonać pod warunkiem otrzymania przed upływem terminu złożenia deklaracji VAT za ten okres potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Zatem jeżeli zwrot towaru ma miejsce w sierpniu 2020r. i podatnik będzie posiadał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę do 25 września 2020 r. (termin złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień), wówczas możliwe będzie pomniejszenie należnego podatku VAT z tytułu zwrotu towaru w deklaracji VAT-7 składanej za sierpień.
Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT:
[...] Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano”.

To jednak nie wszystko, mimo wystawienia faktury korygującej konieczne jest bowiem dokonanie stosownego wpisu w prowadzonej ewidencji korekt. Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą powinna odbywać się poprzez skorygowanie obu zapisów. Zatem konieczne jest wystawienie faktury korygującej i ujęcie jej w okresie otrzymania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę w ewidencji korekt z kasy fiskalnej. Wówczas zostaną spełnione wszystkie przesłanki i sprzedawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu zwrotu.

Na gruncie podatku dochodowego natomiast korektę ujmuje się w okresie wystawienia faktury korygującej.

Korekta faktury do paragonu a JPK_V7

Od 1 października 2020 r.  wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do sporządzania zamiast pliku JPK_VAT i deklaracji VAT jedynie plik JPK_V7. W nowej strukturze faktury wystawiane do paragonu obowiązkowo winny być oznaczane symbolem FP. Takie faktury wykazywane są jedynie w części ewidencyjnej pliku, co oznacza, ze nie mają wpływu na wartości. Jeżeli nabywca dokonuje zwrotu do sprzedaży udokumentowanej fakturą do paragonu, możliwe są dwa sposoby jej ujęcia w nowym pliku JPK_V7:

  • wystawić fakturę korygującą z symbolem „FP” oraz ująć zmniejszenie/ zwiększenie na podstawie korekty wartości łącznej raportu z kasy fisklanej,
  • wystawić fakturę korygującą bez symbolu „FP” i nie ujmować jej w wartości łącznej raportu z kasy, jeśli korekta jest zmniejszająca. W przypadku korekty zwiększającej konieczne jest nabicie na kasę fiskalną.

W pliku JPK_V7 łączny raport z kasy ujmuje się z symbolem RO natomiast fakturę do paragonu z symbolem FP. Szczegółowe informacje na temat nowych oznaczeń w JPK omawia artykuł: Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów