0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą – kiedy wykazać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonuję sprzedaży towarów klientom, którzy nie prowadzą firm. Sprzedaż dokumentuję, wystawiając paragon fiskalny na kasie fiskalnej. W momencie żądania klienta wystawiam fakturę do paragonu. W sierpniu klient zwrócił towar, który udokumentowany był w czerwcu paragonem i fakturą. Jak powinna być sporządzona korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą?

Żaneta, Wrocław

 

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą powinna być sporządzona poprzez wystawienie faktury korygującej oraz ujęcie wpisu korygującego w prowadzonej ewidencji korekt z kasy fiskalnej. Zatem jeżeli w celu udokumentowania transakcji na rzecz osoby nieprowadzącej działalności wystawiła Pani paragon fiskalny i fakturę do paragonu, wówczas jest Pani zobowiązana wystawić fakturę korygującą oraz ująć ją w ewidencji korekt.

Zwrot towaru udokumentowanego paragonem fiskalnym

W sytuacji, gdy podatnik zobowiązany jest do skorygowania sprzedaży, w której wyniku został wystawiony paragon fiskalny, powinien prowadzić specjalną ewidencję przeznaczoną do ujmowania wpisów z tytułu korekt sprzedaży. Obowiązek prowadzenia ewidencji korekt wynika z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym ewidencja ta powinna zawierać m.in.:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, a w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny lub faktura w postaci elektronicznej - numer tego paragonu lub tej faktury oraz numer unikatowy;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę albo notatkę służbową lub protokół z nabycia sprawdzającego.

Wówczas w przypadku zwrotu towaru podatnik dokonuje zapisu w powyższej ewidencji, dołączając do niej zwrócony paragon potwierdzający dokonanie transakcji i nie ewidencjonuje zwrotu bezpośrednio na kasie fiskalnej. Na podstawie ewidencji dokonuje się wpisu pomniejszającego łączny raport okresowy, w okresie, w którym dokonano faktycznego zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy.

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą

W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, w których klient po dokonaniu zakupu udokumentowanego paragonem fiskalnym żąda wystawienia faktury do paragonu. W takiej sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu towaru, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą.

Elementy, które powinna zawierać faktura korygująca, zostały określone w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT rozliczenia korekty na gruncie podatku VAT można dokonać pod warunkiem otrzymania, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT:
[...]W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.”.

To jednak nie wszystko, mimo wystawienia faktury korygującej konieczne jest bowiem dokonanie stosownego wpisu w prowadzonej ewidencji korekt. Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą powinna odbywać się poprzez skorygowanie obu zapisów. Zatem konieczne jest wystawienie faktury korygującej i ujęcie jej w ewidencji korekt z kasy fiskalnej. Wówczas zostaną spełnione wszystkie przesłanki i sprzedawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu zwrotu.

Na gruncie podatku dochodowego natomiast korektę ujmuje się w okresie wystawienia faktury korygującej.

Korekta faktury do paragonu a JPK_V7

W pliku JPK_V7 faktury wystawiane do paragonu obowiązkowo powinny być oznaczane symbolem FP. Takie faktury wykazywane są jedynie w części ewidencyjnej pliku, co oznacza, ze nie mają wpływu na wartości podatku VAT w części deklaracyjnej. Jeżeli nabywca dokonuje zwrotu do sprzedaży udokumentowanej fakturą do paragonu, możliwe są dwa sposoby jej ujęcia w nowym pliku JPK_V7:

  • wystawić fakturę korygującą z symbolem „FP” oraz ująć zmniejszenie/ zwiększenie na podstawie korekty wartości łącznej raportu z kasy fiskalnej,
  • wystawić fakturę korygującą bez symbolu „FP” i nie ujmować jej w wartości łącznej raportu z kasy, jeśli korekta jest zmniejszająca. W przypadku korekty zwiększającej konieczne jest nabicie na kasę fiskalną.

W pliku JPK_V7 łączny raport z kasy ujmuje się z symbolem RO natomiast fakturę do paragonu z symbolem FP. Szczegółowe informacje na temat nowych oznaczeń w JPK omawia artykuł: Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów