0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2023-03-29

Artykuły:

XII edycja Morfologia Sprzedaży

Już 17 maja 2023 roku w Gdańsku, odbędzie się XII edycja Morfologia Sprzedaży. Tematem wiodącym na tegorocznej konferencji będą nowe trendy sprzedaży. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziesz w poniższym artykule!

29 marca 2023

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne charakteryzują się innymi zasadami zawierania niż umowa o pracę. Dokładne zasady regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat umów cywilnoprawnych!

29 marca 2023

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia przez komornika

Sporo osób pracuje na umowach cywilnoprawnych. Jeśli mają długi, może mieć miejsce zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia przez komornika. Dotyczy ono 100% wynagrodzenia. Można jednak zmniejszyć to zajęcie o połowę. Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

29 marca 2023

Sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do środków trwałych firmy

Jak udokumentować sprzedaż samochodu osobowego firmy, który stanowi współwłasność z małżonkiem na rzecz osoby prywatnej?

29 marca 2023

Podatek od pożyczki - kiedy nie zapłacisz PCC?

Zawarcie umowy pożyczki między podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej wiąże się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak czy podatek od pożyczki podlega zapłacie w każdym przypadku? Sprawdź, kiedy pożyczka jest zwolniona z PCC!

29 marca 2023

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

W określonych sytuacjach pracodawca chcąc rozwiązać umowę z pracownikiem, ma obowiązek przekazać pracownikowi jaka jest przyczyna wypowiedzenia. Czy taki obowiązek jest zawsze? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

29 marca 2023

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności a podatek dochodowy

Wycofanie z działalności samochodu będącego środkiem trwałym w firmie i jego późniejsza sprzedaż powodują określone przepisami skutki podatkowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak należy opodatkować sprzedaż samochodu wycofanego z działalności.

29 marca 2023

Wspólne rozliczenie PIT a różne adresy zamieszkania

Czy małżonkowie, którzy podlegają pod różne urzędy skarbowe mogą sporządzić wspólne rozliczenie PIT?

29 marca 2023

Jak prowadzić blog i na nim zarabiać?

Prowadzenie bloga jest idealną formą dotarcia do odbiorców, którzy podzielają nasze zainteresowania oraz opinie. Kiedy warto zainteresować się prowadzeniem bloga? Jak prowadzić blog i na nim zarabiać? Szczegóły na ten temat w artykule poniżej!

29 marca 2023

Umowa spółki cywilnej - czy podlega pod PCC?

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czy umowa spółki cywilnej niesie konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Jak właściwie rozliczyć PCC oraz jak ustalić podstawę opodatkowania? Sprawdź!

29 marca 2023

Newsletter – jak wykorzystać to narzędzie zgodnie z RODO?

Newsletter traktowany jest jako marketing bezpośredni własnych usług. Przedsiębiorcy często go wykorzystują w celu zareklamowania własnego produktu bądź oferowanej usługi. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić taki newsletter, aby był zgodny RODO!

29 marca 2023

Świadectwa pochodzenia energii a koszty uzyskania przychodów

Świadectwo pochodzenia energii to dokument potwierdzający, że energia została wytworzona ze źródeł odnawialnych. Czy wydatek poniesiony na świadectwa pochodzenia energii może zostać zaklasyfikowany do kosztów uzyskania przychodu? Wyjaśniamy w artykule!

29 marca 2023

VAT OSS – zasady rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-commerce

Wraz z tzw. pakietem VAT e-commerce weszły w życie przepisy w ramach których przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rynkach zagranicznych mogą rozliczyć podatek VAT przy zastosowaniu VAT OSS. W artykule przedstawiamy rozliczenie VAT w procedurze VAT OSS!

29 marca 2023

Umowa na czas określony po umowie bezterminowej - Kodeks pracy

W Kodeksie pracy ustanowiono zasadę swobody nawiązywania stosunków pracy oraz ustalania warunków pracy i wynagrodzenia. Podlega ona jednak ograniczeniom. Czy umowa na czas określony po umowie bezterminowej jest dopuszczalna? O tym piszemy w artykule.

29 marca 2023

Zgromadzenie wspólników a zasady formalnego jego zwołania

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki mają obowiązek zwoływać zagrodzenie wspólników. Warto mieć tu na uwadze zasady formalne zwołania zagrodzenia. W artykule przedstawiamy, jak formalnie zwołać zgromadzenie wspólników?

29 marca 2023

Limit zwolnienia z VAT przy zawieszeniu działalności

Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT charakteryzuje się rocznym limitem, który nie może zostać przekroczony. Jak jednak ustalić limit zwolnienia z VAT przy zawieszeniu działalności? Czy zawieszenie działalności ma wpływ na wysokość limitu? Sprawdź!

29 marca 2023

Mniejsze składki do ZUS przez 5 i pół roku - podstawowe regulacje prawne

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych realiach ekonomicznych staje się coraz trudniejsze. Czy jest zatem możliwe, aby płacić mniejsze składki do ZUS przez 5 i pół roku? Jakie są możliwości Ulgi na start? Podpowiadamy poniżej w artykule!

29 marca 2023

Porzucenie pracy – kiedy do tego dochodzi?

Zdarza się, że pracownik znajdując lepsze warunki zatrudnienia decyduje się na porzucenie pracy. Jakie konsekwencje dla pracownika wiążą się z porzuceniem pracy? Co pracodawca powinien zrobić w tej sytuacji? Przeczytaj w artykule!

29 marca 2023

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Czy wiesz do kiedy i jaką deklarację powinieneś złożyć aby rozliczyć się z urzędem? Dowiedz się, jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego w różnych formach opodatkowania i w jakich terminach należy złożyć odpowiedni formularz celem rozliczenia PIT!

29 marca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów