Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Katarzyna Jędryczka

Przelew wierzytelności - co powinna zawierać umowa?

Przelew wierzytelności - jak zawrzeć umowę? Wierzyciel ma możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Z czym wiąże się przelew wierzytelności i jakie ma skutki dla wierzyciela oraz dłużnika? Co powinno zostać zawarte w umowie przelewu wierzytelności? Więcej na ten temat w artykule! czytaj dalej

Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie cywilnym

Zastaw - regulacje w prawie cywilnym Zastaw to jedna z opcji, która ułatwia wierzycielowi uzyskanie przysługującego mu świadczenia. W jaki sposób zastaw jest ustanawiany? Jakie regulacje w tej kwestii wprowadza prawo cywilne? Co może być przedmiotem zastawu? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Milczące przyjęcie oferty - kiedy jest dopuszczalne?

Milczące przyjęcie oferty - jak wygląda? Milczące przyjęcie oferty według Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę oraz gdy taka forma dopuszczalna jest przez konkretny przepis ustawowy. Sprawdź czym charakteryzuje się milcząca akceptacja oferty! czytaj dalej

Zastrzeżenie warunku w treści umowy - na czym polega?

Zastrzeżenie warunku w czynności prawnej - kiedy występuje? W momencie dokonania czynności prawnej, strony umowy mogą uzależnić jej powstanie od zdarzenie przyszłego bądź niepewnego. Jaką formę może przyjąć zastrzeżenie warunku w treści umowy? Sprawdź w naszym artykule jakie wyróżnia się rodzaje warunków. czytaj dalej

Fałszywy pełnomocnik - skutki zawarcia umowy

Fałszywy pełnomocnik a zawarcie umowy Aby zawrzeć umowę konieczne jest przystąpienie do niej stron. W imieniu jednej ze stron może występować pełnomocnik. Co jeżeli do umowy przystąpił fałszywy pełnomocnik? Jakie są skutki zawarcia takiej umowy. Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Przeniesienie ogółu praw w spółkach osobowych

Przeniesienie ogółu praw na wspólnika Każdy wspólnik należący do spółki osobowej posiada określone uprawnienia oraz obowiązki. Czy możliwe jest przeniesienie ogółu praw w spółkach osobowych? Z naszego artykułu dowiesz się jakie są warunki i sposoby dokonania skutecznego zbycia! czytaj dalej

Zastrzeżenie prawa własności towaru - ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami

Zastrzeżenie prawa własności - dla kogo? Zastrzeżenie prawa własności towaru jest jedną z form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Najczęściej stosowane przy sprzedaży na raty. Jakie są skutki zastrzeżenia własności? Kiedy towar przechodzi na własność nabywcy? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej

Solidarna odpowiedzialność dłużników - na czym polega?

Solidarna odpowiedzialność dłużników - kiedy występuje? Solidarna odpowiedzialność dłużników wiąże się z tym, że kilku dłużników może odpowiadać za to samo zobowiązanie wobec wierzyciela. W jaki sposób wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia wobec dłużników? Szczegóły znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Nieważność czynności prawnej - kiedy się ją stwierdza?

Nieważność czynności prawnej - kiedy występuje? Nieważność czynności prawnej może zachodzić z różnych powodów. Występuje wtedy, gdy dana czynność prawna łamie przepisy prawa bądź też, gdy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Z artykułu dowiesz się jakie są cechy i skutki nieważności! czytaj dalej
2019-06-05

Prawo spółek

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. - jak ją złożyć?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną, która jest skuteczna w momencie przekazania oświadczenia o rezygnacji do spółki. W jakiej formie powinno być złożone oświadczenie o rezygnacji? Jakie są jej skutki? czytaj dalej