Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Karpiński Maciej

2021-09-15

Prawo pracy

Świadectwo pracy w formie elektronicznej

Świadectwo pracy w formie elektronicznej Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Czy świadectwo pracy w formie elektronicznej również jest dopuszczalne? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat świadectwa pracy! czytaj dalej
2021-08-20

Prawo pracy

Wypłata wynagrodzenia po ugodzie sądowej

Wypłata wynagrodzenia po ugodzie sądowej W sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem dotyczących finansów często pojawia się pytanie jaką wartość powinna przybrać wypłata wynagrodzenia po ugodzie sądowej. Czy należna jest w kwocie netto czy kwocie brutto? Przeczytaj i przekonaj się! czytaj dalej

Zwolnienie z opłacania składek a podstawa emerytury lub renty

Zwolnienie z opłacania składek a podstawa emerytury lub renty W 2020 i 202 roku wielu przedsiębiorców otrzymało zwolnienie z opłacania składek ZUS. Jak te niezapłacone składki wpływają na świadczenia emerytalne i rentowe? Czy wpływają na ich podstawę? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-07-21

Prawo pracy

Zmiana instytucji finansowej

Kiedy możliwa jest zmiana instytucji finansowej? Podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową nie oznacza możemy w przyszłości wybrać innego podmiotu zarządzającego wspomnianym programem. Sprawdź, jakie formalności niesie za sobą zmiana instytucji finansowej! czytaj dalej
2021-07-14

Prawo pracy

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy stosuje się w sytuacjach szczególnych. Czym jest zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy i jakie są konsekwencje? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-07-12

Prawo pracy

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę W określonych sytuacjach pracodawca chcąc rozwiązać umowę z pracownikiem, ma obowiązek przekazać pracownikowi jaka jest przyczyna wypowiedzenia. Czy taki obowiązek jest zawsze? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-07-09

Prawo pracy

Konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową

Konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z pracownikiem w określony sposób. W firmach, gdzie działa zakładowa organizacja związkowa, pracownik może prosić ją o opinię. Czy konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę jest wiążąca dla pracodawcy? Sprawdź! czytaj dalej
2021-07-05

Prawo pracy

Jak naliczyć dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika, który stracił znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Dodatkowy urlop pracownika, który stracił stopień niepełnosprawności Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni​. Czy ma ona prawo do tego urlopu jeżeli utraci stopień niepełnosprawności? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2021-07-02

Prawo pracy

Czy umowa na okres próbny może zostać zawarta kilka razy?

Czy umowa na okres próbny może zostać zawarta kilka razy? Umowa na okres próbny to umowa którą zwykle poodpisuje się na początku zatrudnienia. W okresie tej umowy pracodawca weryfikuje pracownika. Przeczyta artykuł i sprawdź czy pracodawca może kilka razy zatrudnić pracownika na próbę​? czytaj dalej
2021-06-14

Prawo pracy

Umowa na zastępstwo a zatrudnienie dwóch osób na zastępstwo jednego nieobecnego pracownika

Umowa na zastępstwo - zatrudnienie dwóch osób za jednego pracownika Umowa na zastępstwo cechuje się m.in. mniejszą trwałością zatrudnienia. Czy w celu zastępstwa jednego pracownika można przyjąć jednego albo dwóch pracowników? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat umowy na zastępstwo! czytaj dalej