Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Skrócenie okresu wypowiedzenia i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Skrócenie okresu wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia są instytucjami prawnymi, dzięki którym strony stosunku pracy mogą szybciej zakończyć współpracę. kiedy jest to możliwe? Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

5 lipca 2022

Prawo pracy

Pisma ostrzegawcze i rozmowy dyscyplinujące z pracownikiem i ich znaczenie prawne

W przypadku, gdy praca lub inne zachowania pracownika są oceniane przez pracodawcę negatywnie i pracodawca może zastosować pisma ostrzegawcze i rozmowy dyscyplinujące. W jakich przypadkach można je stosować? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

4 lipca 2022

Prawo pracy

Jak rozliczać czas pracy w delegacji, gdy pracownik ma ruchomy czas pracy?

Ruchomy czas pracy polega na ustaleniu różnych godzin rozpoczynania czasu pracy lub też przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Jak rozliczać czas pracy w delegacji, gdy pracownik ma ruchomy czas pracy? Przeczytaj to!

30 czerwca 2022

Prawo pracy

Wyodrębniona jednostka organizacyjna jako pracodawca

Wyodrębniona jednostka organizacyjna może być rozwiązaniem, które pozwoli na decentralizację zarządzania sprawami zatrudnienia, co przysłuży się podejmowaniu bardziej racjonalnych decyzji w tym zakresie. Jakie warunki musi ona spełnić, by móc zatrudniać?

28 czerwca 2022

Prawo pracy

Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje dla pracodawcy

Od dnia 1 stycznia 2022 roku to wyłącznie pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie pracownika. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat konsekwencji zatrudniania na czarno oraz płacenia pod stołem. Sprawdź to!

27 czerwca 2022

Urlopy i inne

Urlop wypoczynkowy młodocianego w okresach nieferyjnych wolnych od nauki

Urlop wypoczynkowy powinien być dla pracowników młodocianych czasem odpoczynku zarówno od pracy, jak i od szkoły. W jakich okresach można udzielić urlopu pracownikom młodocianym? Jaki jest jego wymiar? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

24 czerwca 2022

Prawo pracy

Zwolnienia indywidualne z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracowników dzieli się na dwa rodzaje: zwolnienia indywidualne i zwolnienia grupowe. Czym charakteryzują się zwolnienia indywidualne? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

22 czerwca 2022

Prawo pracy

Kara pieniężna nałożona na pracownika - jak ustalić wynagrodzenie jednodniowe?

Pracodawca zgodnie z Kodeksem pracy ma prawo nałożyć na pracownika karę. Kara pieniężna nakłada na pracownika ma formę pieniężną, a jej górną granicę stanowi równowartość jednodniowego wynagrodzenia. Jak ustalić tą wartość? Sprawdź!

20 czerwca 2022

Prawo pracy

Przyczyna wypowiedzenia umowy z pracownikiem na stanowisku kierowniczym

Stanowiska kierownicze obarczone są większą odpowiedzialnością za prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. Dlatego przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę z kierownikiem uzasadniana jest innymi przyczynami niż z pozostałymi pracownikami. Przeczytaj artykuł!

15 czerwca 2022

Ubezpieczenie ZUS

Zwiększenie emerytury - emerytura z ZUS-u z częścią rolną

Czy fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników pozwala na uzupełnienie niezbędnego stażu złożonego z okresów składkowych i nieskładkowych oraz powoduje zwiększenie emerytury? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

14 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów