Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Michta Martyna

2020-08-04

Ochrona danych

Zamówienia publiczne - RODO a zasada jawności

Zamówienia publiczne Chcesz wiedzieć w jaki sposób RODO wpływa na zagwarantowanie zasady jawności w zamówieniach publicznych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega postępowanie o zamówienia publiczne na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych! czytaj dalej

Kim jest sygnalista i jakiej ochronie prawnej podlega?

Kim jest sygnalista? Chcesz wiedzieć jakie zmiany wprowadziła nowa dyrektywa unijna i kogo obowiązuje? Jakie są mechanizmy mające na celu ochronę osób dokonujących zgłoszeń? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kim jest sygnalista i jakiej ochronie prawnej podlega! czytaj dalej

Odprawa rentowa - wypłata oraz potrącenia po ustaniu zatrudnienia

Odprawa rentowa a potrącenia z wypłaty po ustaniu zatrudnienia Czym jest odprawa rentowa oraz kiedy przysługuje ona pracownikowi? Jaki jest termin wypłaty tego świadczenia? W jaki sposób dokonuje się potrąceń z wypłacanej odprawy rentowej? Przeczytaj nasz artykuł a poznasz odpowiedzi na powyższe pytania! czytaj dalej
2020-07-20

Ochrona danych

Kontrola podatkowa a ochrona danych osobowych

Kontrola podatkowa Czy RODO zmienia sposób w jaki przeprowadzania jest kontrola podatkowa przez urząd skarbowy? Jak zachowywać się podczas kontroli? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie uprawnienia w zakresie kontroli podatkowej posiada urząd skarbowy! czytaj dalej
2020-07-13

Ochrona danych

Urządzenia prywatne wykorzystywane do celów służbowych a RODO

Urządzenia prywatne Co zrobić w przypadku utraty bądź kradzieży smartfona, na którym przechowywane są dane firmowe? Dowiedz się, czy polityka ochrony danych w przedsiębiorstwie musi obejmować także urządzenia prywatne pracowników wykorzystywane do celów służbowych! czytaj dalej

Refundacja składek PFRON dla przedsiębiorcy

Refundacja składek PFRON dla przedsiębiorcy Refundacja składek PFRON może zostać przyznana zarówno samozatrudnionemu jak i przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników. Jakie warunki należy spełnić żeby dofinansowanie zostało przyznane? W jakieś kwocie przysługuje refundacja? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Odstąpienie od umowy na wypadek niedostarczenia towaru

Odstąpienie od umowy Jak skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży z uwagi na opóźnienie sprzedawcy w wydaniu towaru? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co zrobić aby możliwe było odstąpienie od umowy sprzedaży oraz jakie są konsekwencje niewydania towaru w terminie! czytaj dalej

Odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia pracownikom podwykonawcy w sytuacji, gdy są oni cudzoziemcami

Jaka jest odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy W związku z trudną sytuacją na rynku pracy, przedsiębiorcy zatrudniają do pracy cudzoziemców. Zgodnie z prawem, odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia pracownikom będących cudzoziemcami, ponoszą także podmioty, niebędące ich pracodawcą. Przeczytaj! czytaj dalej

Jakie są terminy płatności w transakcjach handlowych? Warto wiedzieć

Jak ustalić terminy płatności w transakcjach handlowych? Od początku 2020 roku, obowiązuje nowelizacja dotycząca terminów płatności w transakcjach. Miała ona na celu skłonić przedsiębiorców do zapłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Sprawdź aktualne terminy płatności w transakcjach handlowych! czytaj dalej

Umowa sprzedaży w trybie ofertowym, a wymagalność roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży

Umowa sprzedaży w trybie ofertowym Najczęściej zawieraną umową między przedsiębiorcami jest umowa sprzedaży. Wiele z nich zawierane jest nie w tradycyjnej formie, lecz drogą elektroniczną. Jak ustalić datę skutecznie zawartej umowy? Jaki będzie termin wymagalności roszczenia o zapłatę? czytaj dalej