0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Podatek VAT

Weryfikacja kontrahenta w VAT - Biała lista

Od 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Weryfikacja kontrahenta w VAT jest możliwa dzięki Białej liście. Przeczytaj artykuł!

30 czerwca 2022

Ochrona danych

Zamówienia publiczne - RODO a zasada jawności

Chcesz wiedzieć w jaki sposób RODO wpływa na zagwarantowanie zasady jawności w zamówieniach publicznych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega postępowanie o zamówienia publiczne na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych!

23 października 2020

Prawo gospodarcze

Kim jest sygnalista i jakiej ochronie prawnej podlega?

Chcesz wiedzieć jakie zmiany wprowadziła nowa dyrektywa unijna i kogo obowiązuje? Jakie są mechanizmy mające na celu ochronę osób dokonujących zgłoszeń? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kim jest sygnalista i jakiej ochronie prawnej podlega!

16 lutego 2022

Ubezpieczenie ZUS

Odprawa rentowa - wypłata oraz potrącenia po ustaniu zatrudnienia

Czym jest odprawa rentowa oraz kiedy przysługuje ona pracownikowi? Jaki jest termin wypłaty tego świadczenia? W jaki sposób dokonuje się potrąceń z wypłacanej odprawy rentowej? Przeczytaj nasz artykuł a poznasz odpowiedzi na powyższe pytania!

4 maja 2022

Ochrona danych

Kontrola podatkowa a ochrona danych osobowych

Czy RODO zmienia sposób w jaki przeprowadzania jest kontrola podatkowa przez urząd skarbowy? Jak zachowywać się podczas kontroli? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie uprawnienia w zakresie kontroli podatkowej posiada urząd skarbowy!

5 października 2021

Ochrona danych

Urządzenia prywatne wykorzystywane do celów służbowych a RODO

Co zrobić w przypadku utraty bądź kradzieży smartfona, na którym przechowywane są dane firmowe? Dowiedz się, czy polityka ochrony danych w przedsiębiorstwie musi obejmować także urządzenia prywatne pracowników wykorzystywane do celów służbowych!

23 października 2020

Ubezpieczenie ZUS

Refundacja składek PFRON dla przedsiębiorcy

Refundacja składek PFRON może zostać przyznana zarówno samozatrudnionemu jak i przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników. Jakie warunki należy spełnić żeby dofinansowanie zostało przyznane? W jakieś kwocie przysługuje refundacja? Przeczytaj i sprawdź!

1 kwietnia 2022

Prawa konsumenta

Odstąpienie od umowy na wypadek niedostarczenia towaru

Jak skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży z uwagi na opóźnienie sprzedawcy w wydaniu towaru? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co zrobić aby możliwe było odstąpienie od umowy sprzedaży oraz jakie są konsekwencje niewydania towaru w terminie!

10 marca 2022

Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia pracownikom podwykonawcy w sytuacji, gdy są oni cudzoziemcami

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy, przedsiębiorcy zatrudniają do pracy cudzoziemców. Zgodnie z prawem, odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia pracownikom będących cudzoziemcami, ponoszą także podmioty, niebędące ich pracodawcą. Przeczytaj!

26 czerwca 2021

Prawo gospodarcze

Jakie są terminy płatności w transakcjach handlowych? Warto wiedzieć

Od początku 2020 roku, obowiązuje nowelizacja dotycząca terminów płatności w transakcjach. Miała ona na celu skłonić przedsiębiorców do zapłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Sprawdź aktualne terminy płatności w transakcjach handlowych!

25 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów