0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty uzyskania przychodów - 2024

Wielkość tekstu:

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów, które pracodawca jako płatnik może zastosować na etapie ustalania zaliczki na podatek z wynagrodzenia pracownika, są ustalone w sposób zryczałtowany. Ich wysokość została określona w art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o PIT.

Koszty uzyskania przychodów w 2024 roku

Koszty uzyskania przychodów dotyczące pracowników uległy zmianie od 1 października 2019 roku. W 2024 roku wysokość KUP kształtuje się następująco.

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250,00

nie więcej niż 3000,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 250,00

łącznie nie więcej niż 4500,00

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300,00

łącznie nie więcej niż 3600,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 300,00

łącznie nie więcej niż 5400,00

Ważne jest, że aby pracownik mógł skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu powinien złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie, w którym wskaże miejscowość z jakiej dojeżdża do siedziby firmy.

W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Od 1 stycznia 2023 r. pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie), może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów.

Warto również zwrócić uwagę, że wskazane koszty przysługują wyłącznie raz w miesiącu - w przypadku wypłaty pracownikowi kilku wynagrodzeń w tym samym miesiącu, koszty powinny być uwzględnione wyłącznie przy pierwszej liście płac. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów