Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Nierzetelnie wykonany remont - co zrobić?

Nierzetelnie wykonany remont Planując remont często decydujemy się na skorzystanie z firmy zewnętrznej. Jednak nie zawsze trafiamy na rzetelnego wykonawcę. Co zrobić w momencie nieprawidłowo przeprowadzonego remontu? Czy można dobiegać roszczeń za nierzetelnie wykonany remont? czytaj dalej

Biała lista podatników VAT – czym jest i jakie dane zawiera?

biała lista podatników Dowiedz się, czym jest biała lista podatników VAT. Sprawdź jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do przepisów. Od kiedy możesz je ponieść? Jak możesz się przed nimi ratować? W naszym artykule tłumaczymy niejasności dotyczące tego zagadnienia. czytaj dalej

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna Skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem zaskarżania w postępowaniu cywilnym. Kiedy można wnieść skargę kasacyjną oraz kto może to zrobić? Z jakich elementów powinna się składać skarga oraz jakie są jej postawy? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna - kto może skorzystać?

Bezpłatna pomoc prawna Uczestnictwo w sprawie sądowej wiąże się z nawiązaniem współpracy z adwokatem bądź radcą prawnym. Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna? Jakie kryteria trzeba spełnić żeby taką pomoc uzyskać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zawieszenie działalności gospodarczej - co się z tym wiąże?

Zawieszenie działalności gospodarczej - jak uniknąć? Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może napotkać na problemy związane z płynnością finansową. Czy w takiej sytuacji zawieszenie działalności gospodarczej to dobre rozwiązanie? Jak pokonać problemy finansowe? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Układ w upadłości – umowa z nadzorcą układu

Układ w upadłości - jak wygląda procedura? Każde przedsiębiorstwo działające na rynku narażone jest na ryzyko niewypłacalności. Kiedy przedsiębiorca powinien ogłosić upadłość firmy? Czy w momencie poprawy kondycji finansowej firmy można zawrzeć układ z wierzycielami? Czym jest układ w upadłości? czytaj dalej

Otwarcie postępowania upadłościowego a ochrona dłużnika przed egzekucją

Otwarcie postępowania upadłościowego Zabezpieczeniem majątku niewypłacalnego dłużnika może odbyć się poprzez otwarcie postępowania upadłościowego. W jaki sposób otwarcie postępowania chroni dłużnika przed egzekucją z majątku? Sprawdź czym różni się postępowanie restrukturyzacyjne od sanacji. czytaj dalej

Zawody prawnicze a zakaz reklamy - dowiedz się więcej!

Zawody prawnicze a zakaz reklamy - sprawdź! Zawody prawnicze są zaliczane do zawodów zaufania publicznego i obowiązuje je bezwzględny zakaz reklamowy. Kwestię reklamy w każdym z tych zawodów regulują kodeksy etyki. Zawody prawnicze a zakaz reklamy - przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Rozbieżności między ogłoszeniem o zamówienie publiczne a SIWZ - możliwe?

Rozbieżności między ogłoszeniem o zamówienie publiczne a SIWZ - sprawdź! Informacje zawarte w treści ogłoszenia o zamówienie publiczne nie powinny wykluczać się nawzajem z tymi, które znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Czy mogą wystąpić rozbieżności między ogłoszeniem o zamówienie publiczne a SIWZ? czytaj dalej

Przekształcenie użytkowania wieczystego a skutki dla przedsiębiorcy

Przekształcenie użytkowania wieczystego a przedsiębiorca Prawo użytkowania wieczystego od 1 stycznia 2019 roku zostało przekształcone w pełne prawo własności. W artykule odpowiadamy co podlega przekształceniu oraz jak przekształcenie użytkowania wieczystego wpływa na przedsiębiorców! Sprawdź! czytaj dalej

Kontrola zarządcza i audyt - warto wiedzieć!

Kontrola zarządcza i audyt - różnice Przepisy ustawy o finansach publicznych regulują to czym jest kontrola zarządcza oraz czym jest audyt. Jakie są różnice między tymi pojęciami? Kto przeprowadza kontrolę zarządczą a kto audyt? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wspólny kredyt po rozwodzie - odpowiedzialność za długi małżonków

Wspólny kredyt po rozwodzie - kto spłaca W momencie rozwodu małżonków dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej. Co dzieje się ze zobowiązaniami zaciągniętymi w trakcie trwania małżeństwa? Czy małżonkowie odpowiadają za nie wspólnie? Kto spłaca wspólny kredyt po rozwodzie? Sprawdź! czytaj dalej

Niekonwencjonalne znaki towarowe - co je wyróżnia?

Niekonwencjonalne znaki towarowe - jakie? Znak towarowy to oznaczenie, które odróżnia towary jednego przedsiębiorcy od towarów drugiego przedsiębiorcy. Czym różnią się niekonwencjonalne znaki towarowe od konwencjonalnych znaków? Dowiedz się, w jaki sposób można je zarejestrować! czytaj dalej
2019-12-16

Prawo spółek

Przekształcenie spółki cywilnej a jednoosobowa działalność gospodarcza

Przekształcenie spółki cywilnej - możliwe? Czy w sytuacji, gdy spółkę cywilną tworzyło dwóch wspólników i jeden z nich zdecydował się odejść, drugi może kontynuować działalność? Czy możliwe jest przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki - jakie są konsekwencje?

Wyłudzenie kredytu - konsekwencje Nie każda osoba ma możliwość zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu lub pożyczki. Spowodowane jest to koniecznością przejścia określonych procedur. Zdarzają się przypadki wyłudzeń kredytów i pożyczek. Jakie konsekwencje powoduje wyłudzenie kredytu? czytaj dalej

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność urzędnika

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych - odpowiedzialność Każdy pracownik ponosi w większym lub mniejszym stopniu odpowiedzialność za swoje czyny. Nie inaczej jest w przypadku urzędników państwowych. Sprawdź czy są oni odpowiedzialni za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz co za to grozi! czytaj dalej

Deklaracja wekslowa – czym jest i jak ją stosować?

Deklaracja wekslowa - czym jest? W obrocie gospodarczym między przedsiębiorcami bardzo często jako formę zabezpieczenia należności stosuje się weksel in blanco. Czy deklaracja wekslowa jest podstawą wystawienia weksla? Kiedy i w jakiej formie się ją stosuje? Odpowiedzi w artykule! czytaj dalej

List intencyjny – konsekwencje prawne podpisania

List intencyjny - konsekwencje podpisania List intencyjny to wstępna deklaracja zamiarów dotyczących zawarcia umowy w przyszłości. Jakie skutki prawne niesie za sobą podpisanie listu intencyjnego? Czy naruszenie postanowień listu może pociągnąć stronę do odpowiedzialności? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności

Zastaw rejestrowy - ważne informacje Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych. Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy? Z naszego artykułu dowiesz jakie korzyści płyną z tej formy zabezpieczenia! Sprawdź! czytaj dalej

Zamówienia publiczne i ich tryby postępowań

Zamówienia publiczne - jakie tryby? Instytucja publiczna chcąc dokonać zamówienia publiczne, musi przygotować ogłoszenie o takie zamówienie. Co powinno zawierać takie ogłoszenie? Jakie wyróżnia się tryby postępowań w zamówieniach publicznych? Więcej na ten temat znajdziesz w artykule! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy jest określone przepisami, na jaką kwotę może być zawarta umowa z niepełnoletnim dzieckiem, bez wiedzy rodziców?
Zobacz odpowiedź eksperta