Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Służebność – kiedy, jak i w jakim celu się ją ustanawia?

Służebność - jakie wyróżnia się rodzaje? Celem zwiększenia możliwości eksploatowania innej nieruchomości ustanawia się na niej służebność. Wyróżnia się kilka różnych rodzajów służebności, takich jak gruntową, osobistą oraz przesyłu. Sprawdź w naszym artykule czym się charakteryzują! czytaj dalej

Na czym polega i kogo dotyczy egzekucja administracyjna?

Egzekucja administracyjna - kiedy występuje? Organy administracyjne w celu wyegzekwowania należności mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne. Z czym wiąże się egzekucja administracyjna i kiedy może do niej dojść? Jaki organ jest uprawniony do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji? czytaj dalej

Powództwo przeciwegzekucyjne - czym jest?

Powództwo przeciwegzekucyjne - jakie są rodzaje? Co zrobić w momencie, gdy wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika nie jest według dłużnika słuszne? Czym charakteryzuje się powództwo przeciwegzekucyjne i jakie są jego rodzaje? Kto może z takim powództwem wystąpić? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Fałszywy pełnomocnik - skutki zawarcia umowy

Fałszywy pełnomocnik a zawarcie umowy Aby zawrzeć umowę konieczne jest przystąpienie do niej stron. W imieniu jednej ze stron może występować pełnomocnik. Co jeżeli do umowy przystąpił fałszywy pełnomocnik? Jakie są skutki zawarcia takiej umowy. Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Jak odzyskać dług od klienta - ułatwienia dla wierzycieli

Jak odzyskać dług od klienta - zobacz ułatwienia dla wierzycieli Zatory w płatnościach to jeden z głównych problemów przedsiębiorców, często prowadzący do upadłości firmy, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z zasadami jak odzyskać dług od klienta. Poznaj jakie wprowadzono ułatwienia dla wierzycieli! czytaj dalej

Przeniesienie ogółu praw w spółkach osobowych

Przeniesienie ogółu praw na wspólnika Każdy wspólnik należący do spółki osobowej posiada określone uprawnienia oraz obowiązki. Czy możliwe jest przeniesienie ogółu praw w spółkach osobowych? Z naszego artykułu dowiesz się jakie są warunki i sposoby dokonania skutecznego zbycia! czytaj dalej

Wózek widłowy a prawo jazdy - czy jest konieczne?

Wózek widłowy - utrata prawa jazdy a obsługa wózka Prowadzisz wózek widłowy w ramach wykonywanego zawodu, ale w ostatnim czasie utraciłeś prawo do prowadzenia pojazdów? Dowiedz się, czy do prowadzenia wózka wystarczą Ci odpowiednie kursy i czy utrata prawa jazdy może odebrać prawo do wykonywania pracy! czytaj dalej

Wywłaszczenie nieruchomości – jakie mamy prawa?

Wywłaszczenie nieruchomości - kto dokonuje? Wywłaszczenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy cele publiczne nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób. Czy właściciel nieruchomości otrzyma odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia? Jakie prawa mu przysługują? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Immisje a sąsiad przedsiębiorca - co należy wiedzieć?

Immisje - czym są? Co zrobić kiedy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą działa w sposób negatywnie oddziałujący na sąsiednie nieruchomości? Czym są immisje? Czy przedsiębiorca będzie musiał za nie zapłacić odszkodowanie? Więcej na ten temat w naszym artykule! czytaj dalej

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę - jak sobie z tym radzić?

Naruszenie dóbr osobistych pracownika Dobro osobiste jest podmiotowym prawem każdego człowieka. Jego ochrona podlega prawu, dlatego naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę może być skierowane nawet na drogę sądową. Jak przeciwdziałać takim zachowaniom? Odpowiedź znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Co oznacza przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie roszczenia co to znaczy? Przedawnienie roszczenia - pojęcie to ma znacznie zarówno dla dłużnika jak i dla wierzyciela. Czy przedawnienie roszczenia zwalnia całkowicie dłużnika z konieczności opłacenia długu? Czy wierzyciel po okresie przedawnienia nie może dochodzić swoich praw? czytaj dalej

Spór z pracodawcą – jak polubownie rozwiązać problem?

Spór z pracodawcą - jak go złagodzić? Pracujesz pod presją? Zdarza Ci się mieć konflikt ze współpracownikami? A może toczysz spór z pracodawcą i nie wiesz jak wyjść z tej sytuacji obronną ręką? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak polubownie rozwiązać ten problem z korzyścią dla Ciebie! czytaj dalej

Wprowadzanie zmian w zakupionym dziele – prawo do integralności utworu

Wprowadzanie zmian w zakupionym dziele czy jest możliwe? Jak powszechnie wiadomo prawo do integralności utworu jest prawem autora. Czy to oznacza, że nabywca nie może ingerować w zakupiony utwór? Czy wprowadzanie zmian w zakupionym dziele jest możliwe i na jakich zasadach? Sprawdź czytając artykuł! czytaj dalej

Brak wypłaty wynagrodzenia a wina pracodawcy

Brak wypłaty wynagrodzenia - konsekwencje ze strony pracodawcy Pracujesz na umowę o pracę, a Twój pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia za pracę? Czy w tej sytuacji możesz wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie konsekwencje niesie ze sobą brak wypłaty wynagrodzenia! czytaj dalej

Ochrona osób trzecich działających w zaufaniu do KRS

Ochrona osób trzecich - zaufanie do informacji z KRS KRS jest rejestrem publicznym, który zawiera informacje na temat zarejestrowanych w nim podmiotów. Co w momencie, gdy informacje te nie są prawdziwe? Jak wygląda ochrona osób trzecich, które działały w zaufaniu do informacji znajdujących się w KRS. czytaj dalej

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym

Opinia biegłego - dowód w sądzie Biegli powoływaniu są przez sąd w procesie cywilnym, gdy do rozstrzygnięcia określonej kwestii niezbędne są wiadomości specjalne. Kto może zostać biegłym sądowym? Czym jest opinia biegłego? Jaką formę powinna przyjąć? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej

Jak złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości - kto składa? W momencie niepowodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa, kiedy dłużnik nadal jest niewypłacalny konieczne jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Co taki wniosek powinien zawierać? czytaj dalej

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólników w spółce cywilnej

Prowadzenie egzekucji w spółce cywilnej Spółka cywilna nie posiada osobowości prawne i dlatego też windykacja należności w spółce prowadzona jest w zupełnie inny sposób niż w pozostałych rodzajach spółek. Czy prowadzenie egzekucji z majątku wspólników jest dopuszczalne? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – najważniejsze informacje

Skarga kasacyjna - czym się charakteryzuje? Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia orzeczeń w procesie cywilnym. Kto jest uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej? Od jakich orzeczeń przysługuje skarga i jaki jest termin jej wniesienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zastrzeżenie prawa własności towaru - ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami

Zastrzeżenie prawa własności - dla kogo? Zastrzeżenie prawa własności towaru jest jedną z form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Najczęściej stosowane przy sprzedaży na raty. Jakie są skutki zastrzeżenia własności? Kiedy towar przechodzi na własność nabywcy? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy księga udziałów w spółce jest obowiązkowa? Czy jej nieprowadzenie ma negatywne konsekwencje?
Zobacz odpowiedź eksperta