0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

9 wyników dla tematu: pelnomocnictwo

Artykuły:

Jakie pełnomocnictwa dla biur rachunkowych?

Biuro rachunkowe może uzyskać pełnomocnictwo od swojego klienta do załatwiania spraw rozliczeniowych w jego imieniu. Istnieje wiele rodzajów pełnomocnictw, które może udzielić przedsiębiorca. Sprawdź, jakie pełnomocnictwa dla biur rachunkowych wyróżniamy?

7 lipca 2022

Pełnomocnik a czynności których nie można mu powierzyć

Pełnomocnik jest osobą fizyczną, który reprezentuje swojego mocodawcę, czyli osobę, która wyraziła na to zgodę w postaci oświadczenia woli. Zakres pełnomocnictwa nie jest jednak nieograniczony. Sprawdź, jakich czynności nie można powierzyć pełnomocnikowi!

27 stycznia 2022

Pełnomocnictwo pocztowe - sposób na odbiór przesyłek w razie wyjazdu

Jeśli listonosz nikogo nie zastanie pod wskazanym na przesyłce adresem, zostawi w skrzynce awizo. Przesyłkę trzeba będzie odebrać na poczcie. Problem pojawia się, gdy zbiegnie się to z wyjazdem adresata. Pełnomocnictwo pocztowe to w takiej sytuacji najle

24 czerwca 2019

Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej - wzór z omówieniem

Czy upoważnienie to, to samo co pełnomocnictwo? Sprawdź, kiedy następuje nawiązanie pełnomocnictwa a kiedy wygasa! Dowiedz się z jakich elementów powinno się składać prawidłowo sformułowane pełnomocnictwo! Pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

6 czerwca 2019

Odpowiedzialność pełnomocnika za podatki - czym ryzykuje pełnomocnik?

Sprawami podatkowymi przedsiębiorcy może się zajmować pełnomocnik. Jak wygląda odpowiedzialność pełnomocnika za podatki? Co jeśli pełnomocnik popełni błąd? Kiedy urząd skarbowy może żądać zapłaty zaległości od pełnomocnika?

11 stycznia 2019

Dane przedsiębiorcy w umowie – jednoosobowa działalność

Dane przedsiębiorcy w umowie - jakie należy wpisać aby umowa była ważna? Dlaczego warto w umowie dopisać dodatkowe informacje, których nie znajdziemy w CEIDG, dotyczące m.in. adresu zamieszkania? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

8 czerwca 2018

Pełnomocnik czy współwłaściciel do konta bankowego

Zakładając rachunek bankowy jest możliwość dodać inną osobę jako pełnomocnika do konta osobistego czy oszczędnościowego. A także zdarza się, że decydujemy się na założenie wspólnego konta z drugą osobą.

19 lipca 2017

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - wzór z omówieniem

Wyróżnia się 3 rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne oraz pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kto może zostać pełnomocnikiem. Pobierz darmowy wzór pełnomocnictwa w formacie pdf i docx!

2 października 2015

Upoważnienie małżonka (osoby współpracującej) do prowadzenia spraw podatkowych - wzór z omówieniem

Jak należy napisać upoważnienie małżonka lub innej osoby współpracującej do prowadzenia spraw podatkowych? Czy pełnomocnictwo można ustanowić elektronicznie? Przeczytaj i pobierz darmowy wzór wraz z omówieniem w formacie DOCX lub PDF.

13 marca 2015

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów