0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

19 wyników dla tematu: rozwiazanie-umowy-o-prace

Artykuły:

Rozwiązanie umowy o pracę przed jej rozpoczęciem - czy możliwe?

Umowę można rozwiązać w każdym możliwym momencie, może to nastąpić z inicjatywy parownika lub pracodawcy. Czy rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe przed jej rozpoczęciem? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat możliwości rozwiązania umowy!

21 września 2022

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – art. 36 kp

Długość okresu wypowiedzenia jest regulowana przez art. 36 kp i zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę? Ile wynosi okres wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony? Przeczytaj!

29 sierpnia 2022

Zwolnienie z pracy - obowiązki, dokumenty, terminy, świadectwo pracy

Jakie są terminy obowiązujące przy rozwiązywaniu umowy o pracę i jak możemy je modyfikować? Jak przechowywać dokumenty w aktach osobowych i na co zwrócić szczególną uwagę? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj dokumenty kadrowe opisujące zwolnienie z pracy!

23 sierpnia 2022

Jaki jest termin na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS?

Czy limit dni na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS uwzględnia wyłącznie ustawowe dni wolne od pracy? Sprawdź!

22 sierpnia 2022

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

W określonych sytuacjach pracodawca chcąc rozwiązać umowę z pracownikiem, ma obowiązek przekazać pracownikowi jaka jest przyczyna wypowiedzenia. Czy taki obowiązek jest zawsze? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

17 sierpnia 2022

Odszkodowanie dla pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy

Jeśli umowa z pracownikiem zostanie rozwiązana w sposób niezgodny z prawem, pracodawca może być zobowiązany wypłacić odszkodowanie dla pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy. Sprawdź ile może wynosić takie odszkodowanie!

22 lipca 2022

Wypowiedzenie umowy o pracę - podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Stanowi jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które kończy istniejący stosunek pracy. Dowiedz się, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę!

21 lipca 2022

Umowa o pracę - poznaj podstawowe informacje

Umowa o pracę jest czynnością prawną, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli. Sprawdź, jaka jest definicja umowy o pracę oraz co umowa o pracę powinna zawierać! Przeczytaj więcej o rodzajach umowy o pracę!

12 lipca 2022

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia wiąże się z bezzwłocznym ustaniem stosunku pracy. Sprawdź, co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym oraz pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

30 czerwca 2022

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - podstawowe informacje

Umowa o pracę na czas określony charakteryzuje się konkretną datą zakończenia obowiązywania umowy. Niekiedy może jednak pojawić się potrzeba jej rozwiązania. Sprawdź, kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony!

14 czerwca 2022

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z wielu przyczyn, leżących zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Czy wiesz, jakie są sposoby rozwiązania umowy? Jakie obowiązują okresy wypowiedzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

23 marca 2022

W jakich okolicznościach pracodawca może uznać porzucenie pracy?

Porzucenie pracy oznacza zawinione przez pracownika zaprzestanie wykonywania pracy. Czym skutkuje? Czy przestój jest również porzuceniem pracy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat porzucenia pracy o tym jak potraktować taką nieobecność.

21 marca 2022

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę – czym się różnią?

Umowę o pracę można rozwiązać m.in. na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu, na który była zawarta. Czym różni się rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę? Czy wymagane jest oświadczenia woli obu stron? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

10 lutego 2022

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Na mocy porozumienia stron można zakończyć każdą umowę, gdy obie strony wyrażają na to zgodę. Jakie elementy powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Dowiedz się i pobierz darmowy wzór rozwiązania umowy w dwóch formatach!

20 stycznia 2022

Umowa na zastępstwo przekształcona ze "zwykłej" umowy o pracę na czas określony

Z biegiem czasu umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać przekształcona w umowę na zastępstwo. W jakich przypadkach można dokonać przekształcenia z jednej umowy w drugą? Czy umowa na zastępstwo może być następstwem umowy o pracę? Przeczytaj!

20 października 2021

Likwidacja stanowiska pracy - z czym się wiąże?

Jednym z powodów zwolnienia pracowników jest likwidacja stanowiska pracy. Czy wiesz, w jakich przypadkach jest ona dozwolona? Sprawdź, kiedy mamy do czynienia z pozorną likwidacją miejsca pracy. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł!

15 września 2021

Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia

Kodeks pracy wymienia trzy kategorie przewinień, na podstawie których pracodawca może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym. Czy po ich spełnieniu zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia jest możliwe? Przeczytaj więcej na ten temat!

19 sierpnia 2021

Rozwiązanie umowy po długiej chorobie pracownika

Przedłużająca się absencja w pracy związana z chorobą pracownika nie zapewnia nieograniczonej ochrony trwałości stosunku pracy. Rozwiązanie umowy po długiej chorobie następuje z przyczyn od pracownika niezawinionych. Przeczytaj i dowiedź się więcej!

16 sierpnia 2017

Ustanie stosunku pracy 2014 r. - cz. 1

Ustanie stosunku pracy może powstać na skutek rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia. Rozwiązanie umowy o pracę jest związane z wolą obu lub jednej z jej stron. Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy jej rozwiązanie może nastąpić:

17 października 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów