0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

11 wyników dla tematu: wierzytelnosc

Artykuły:

Powierniczy przelew wierzytelności - kiedy może mieć miejsce?

Powierniczy przelew wierzytelności jest zleceniem windykacji należności z przeniesieniem na windykatora praw przysługujących wierzycielowi. Sprawdź w artykule na czym dokładnie polega powierniczy przelew wierzytelności oraz kiedy może mieć zastosowanie!

16 lutego 2023

Cesja wierzytelności - jak zawiadomić o sprzedaży długu?

Cesja wierzytelności skutkuje tym, że dłużnik powinien spłacić dług nabywcy wierzytelności. Czy do cesji wymagana jest zgoda dłużnika? W jaki sposób poinformować dłużnika o sprzedaży długu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule!

19 kwietnia 2019

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym

Dłużnicy zgodnie z prawem mają możliwość całkowicie uniknąć odpowiedzialności karnej za swoje zobowiązania finansowe. Kiedy następuje przedawnienie długu w obrocie gospodarczym? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

14 marca 2019

Wierzytelność - czy istnieje możliwość jej sprzedaży?

Ogólne zasady mówią, że można sprzedać każdą wierzytelność. Przekonaj się jakie wierzytelności wyłączone są z obrotu prawnego i tym samym nie mogą zostać sprzedane. Dowiedz się, czym są wierzytelności niezbywalne!

30 stycznia 2018

Jakie znaczenie dla wierzyciela ma uznanie długu przez dłużnika?

Czy uznanie długu przez dłużnika ma dla wierzyciela jakieś znaczenie? Czym skutkuje taka okoliczność? Przeczytaj nasze opracowanie i dowiedz się więcej o tym, czym jest i jakie konsekwencje ma uznanie długu przez dłużnika!

12 września 2017

Przedawnienie roszczeń w biznesie

Przedawnienie roszczeń to instytucja, której celem jest uregulowanie realnych stosunków prawnych między wierzycielem a dłużnikiem, poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia zobowiązań, których wierzyciel i tak sam nie dochodzi. Sprawdź!

18 września 2016

Kiedy wierzytelność nieściągalna może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Nieściągalność należności a koszt uzyskania przychodu.

31 lipca 2015

Obowiązkowa korekta odliczonego podatku VAT

Sprawdź, jak łatwo wykonać obowiązkową korektę odliczonego VAT!

29 września 2014

Słownik z zakresu windykacji i długów

Poznaj najważniejsze pojęcia!

20 sierpnia 2014

Wzór Umowa cesji wierzytelności z omówieniem

Na podstawie umowy cesji wierzytelności (zwanej także przelewem wierzytelności), cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała cedentowi. Pobierz za darmo wzór umowy!

17 kwietnia 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów