Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Artykuły na temat wypowiedzenie umowy o pracę

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę - jak dostarczyć pracownikowi? Pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, powinien pamiętać o kilku zasadach. Ważne jest zachowanie formy pisemnej, złożenie podpisu i uzasadnieniu dokonanych czynności. Zobacz Jak dostarczyć wypowiedzenie umowy o pracę aby było skuteczne! czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

Wypowiedzenie umowy o pracę przekazane droga elektroniczną Wypowiedzenie umowy o pracę może być zawarte między stronami w różny sposób. Obecnie w dobie internetu, coraz częściej wykorzystuje się również w tym celu drogę elektroniczną. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2017-02-22

Prawo pracy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - podstawowe informacje

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - ile wynosi? Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Stanowi jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które kończy istniejący stosunek pracy. Dowiedz się, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę! czytaj dalej
2017-01-14

Wzory umów

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Na mocy porozumienia stron można rozwiązać każdą umowę, gdy obie strony wyrażają na to zgodę. Jakie elementy powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Dowiedz się i pobierz darmowy wzór rozwiązania umowy w dwóch formatach! czytaj dalej
2017-01-14

Wzory umów

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - wzór z omówieniem

wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia wiąże się z bezzwłocznym ustaniem stosunku pracy. Sprawdź, co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym oraz pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX! czytaj dalej
2016-04-12

Prawo pracy

Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę

Gdy wypowiedzenie umowy o pracę składa jedna ze stron stosunku pracy, nie można zapomnieć o zastosowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Jak ustalić jego wymiar? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak należy obliczać okres wypowiedzenia? czytaj dalej

Dni wolne na poszukiwanie pracy - wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Czy pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy jeśli umowa została wypowiedziana przez pracodawcę? czytaj dalej
2015-10-12

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę - jak prawidłowo złożyć?

wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę skutkuje zakończeniem stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Warto wiedzieć, że zgoda drugiej strony nie jest konieczna, aby było skuteczne. Dowiedz się, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę! czytaj dalej
2014-11-12

Prawo pracy

Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej

Poznaj dokumenty kadrowe związane ze zwolnieniem z pracy. czytaj dalej