Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura za hotel lub restaurację - kiedy można odliczyć VAT?

Co do zasady od usług gastronomicznych i hotelarskich podatnik nie ma prawa odliczenia podatku VAT. Istnieją jednak pewne wyjątki, które pozwolą właścicielowi firmy na uwzględnienie całej kwoty podatku w rejestrze zakupu VAT. Dzieje się tak w przypadku usług złożonych (kompleksowych). Sprawdź, kiedy faktura za hotel lub restaurację pozwala na odliczenie VAT.

Faktura za hotel lub restaurację - kiedy nie odliczysz VAT-u?

Odliczenie podatku od towarów i usług nie przysługuje w przypadku faktur za hotel i gastronomię. Jest to zgodne z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT:

Art. 88 ust. 1 ustawy o VAT:

“Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: (...)

4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) (uchylony)

b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.”

W takiej sytuacji podatek VAT naliczony nie pomniejsza podatku należnego. Przedsiębiorca powinien  ująć wystawione faktury za usługi noclegowe lub gastronomiczne (w kwocie brutto) w kosztach uzyskania przychodu. Przy czym, aby prawidłowo je zaklasyfikować warto sięgnąć do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Usługi kompleksowe podstawą do odliczenia VAT

W przypadku, gdy usługa gastronomiczna lub noclegowa jest nierozerwalnie związana ze świadczoną przez przedsiębiorcę inną usługą (np. szkoleniową), odliczenie podatku VAT jest możliwe. Ważny jest cel świadczenia - jeśli usługa hotelowa lub gastronomiczna ma jedynie charakter pomocniczy wobec głównej usługi -  nie ma problemu z odliczeniem.

Przykład 1.

Firma organizuje 5-dniowe szkolenie, które obejmuje również nocleg oraz posiłek dla uczestników. Całość stanowi kompleksową usługę, dlatego właściciel firmy będzie mógł odliczyć VAT od takiej faktury.

VAT z faktury za hotel i restaurację można odliczyć również, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika, który jako podwykonawca, organizuje sobie sam usługę noclegową i gastronomiczną.

Przykład 2.

Firma szkoleniowa zatrudnia pracownika - szkoleniowca, który ma przeprowadzić szkolenie. Pracownik ma także sam zorganizować sobie nocleg i wyżywienie, w ramach organizowanego szkolenia. Poniesione wydatki dają prawo do odliczenia.

Warto pamiętać, że po uznaniu usługi za świadczenie kompleksowe opodatkowuje się ją stawką VAT odpowiednią dla usługi kompleksowej. Świadczenia pomocnicze podlegają pod stawkę świadczenia głównego.

Ważne!

Brak prawa do odliczenia nie obejmuje usług cateringowych. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodu wydatki takie należy zaliczyć w kwocie netto. Natomiast podatek VAT - w całości wykazać w rejestrze zakupu VAT.

Uwagi wymaga również odróżnienie usług noclegowych od najmu (leasingu) nieruchomości. W przypadku wydatków związanych z  najmem przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia VAT. Dlatego też jeżeli firma często wysyła swoich pracowników do innego miasta, warto rozważyć możliwość wynajęcia/wzięcia w leasing odpowiedniego lokalu - może się to okazać bardzo korzystne pod względem podatkowym.