0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnictwo do wysyłki JPK

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem mikrofirmą będącą czynnym podatnikiem VAT. Od października 2020 roku zobowiązany jestem do wysyłania JPK V7 (nowego JPK z deklaracją). Nie posiadam jednak własnego podpisu elektronicznego. Czy w takim przypadku będę mógł wydać pełnomocnictwo do wysyłki nowego JPK_V7 przedstawicielowi firmy, z jakiej usług korzystam przy prowadzeniu księgowości?

 

Marcin, Wrocław

 

 

Tak, podobnie jak miało to miejsce przy deklaracjach VAT-7, nadanie pełnomocnictwa jest możliwe również do wysyłki nowego JPK V7.

Wszystkie informacje dotyczące nowego JPK V7 w artykule: JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Wysyłka JPK V7 wymaga podpisu!

Sposoby przesyłania JPK V7 do Ministerstwa Finansów, skąd następnie dane trafiają już automatycznie do odpowiednich urzędów, zostały ściśle określone przepisami. Wymaga się by przesył pliku JPK V7 był podpisany:

  • elektronicznym podpisem kwalifikowanym (odpłatny) lub
  • profilem zaufanym - ePUAP (nieodpłatny) lub
  • za pomocą danych autoryzujących (nieodpłatnie), 
  • kwotą przychodu, uzyskanego za poprzedni rok podatkowy.

Problemem z darmowym profilem zaufanym jest złożoność procesu złożenia podpisu na pliku. Najpierw bowiem plik trzeba wygenerować i pobrać z systemu księgowego, następnie zaimportować do platformy ePUAP, tam dokonać procedury podpisu, wyeksportować plik z powrotem do systemu księgowego, skąd dokonana zostanie jego wysyłka i w końcowym etapie będzie możliwość pobrania UPO - czyli urzędowego poświadczenia odbioru, potwierdzającego złożenie JPK w urzędzie.

Natomiast elektroniczny podpis kwalifikowany wiąże się z kosztami jego pozyskania i pilnowaniem terminu jego ważności. Ważność podpisu elektronicznego to zwykle rok lub dwa lata, zatem należy pamiętać o jego przedłużeniu.

Z uwagi na przedstawione problemy przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na korzystanie z podpisu elektronicznego innych zaufanych osób, jak np. przedstawicieli systemu księgowości online, z którego na co dzień korzystają, lub przedstawicieli biura rachunkowego. W tym celu jednak muszą wydać im pełnomocnictwo do wysyłki JPK V7.

UPL-1 - Pełnomocnictwo do wysyłki JPK V7

Ordynacja podatkowa pozwala na rozwiązanie, jakim jest podpisywanie wysyłki JPK V7 przez pełnomocnika.

Ordynacja Podatkowa
Art. 80a § 1:
Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
Art. 3 pkt 5:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
5) deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Aby przedsiębiorca mógł powierzyć wysyłkę JPK V7 innej osobie, musi ją do tego upoważnić. Właściwym drukiem nadania pełnomocnictwa do wysyłki JPK_VAT jest UPL-1.

Złożone UPL-1 działa względem nowej struktury JPK z deklaracją.

Serwis wFirma.pl umożliwia korzystanie z podpisów elektronicznych należących do przedstawicieli firmy. W tym celu należy w systemie pobrać druki UPL-1 z poziomu: USTAWIENIA » PODATKI » E-DEKLARACJE, klikając w link znajdujący się w polu POBIERZ.

Pełnomocnictwo do wysyłki JPK

Wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę druk UPL-1 Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy złożyć w urzędzie właściwym dla przedsiębiorcy. Raz wydane upoważnienie obowiązuje aż do czasu jego odwołania.

Więcej informacji o wysyłce JPK V7 przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl w artykule pomocy: Wysyłka JPK_V7 przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów