0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Doręczanie pism przez organy podatkowe - możliwe sposoby

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niemal wszystkie dokumenty związanie z postępowaniem podatkowym sporządza się w formie pisemnej, a doręczanie pism następuje osobiście. Czy organy podatkowe mają prawo wysłać nam dokumenty inną drogą? Co w przypadku, gdy nie ma nas w domu w czasie przybycia listonosza?

Doręczanie pism przez organy podatkowe - obowiązki odbiorcy

Obowiązkiem podatnika jest:

  1. Poinformowanie organu podatkowego o zmianie adresu zamieszkania lub adresu e-mail (w przypadku dostarczania pism drogą elektroniczną).

  1. W przypadku wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń.

W razie zaniedbania tych obowiązków, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

Doręczanie pism przez organy podatkowe - metody

Do rąk własnych

Organy podatkowe najczęściej przekazują pisma Pocztą Polską, ale to nie jest ich jedyne rozwiązanie - fiskus może skorzystać z usług prywatnych firm lub przekazać list przez kuriera po otrzymaniu stosownego zlecenia dostawy. Organy podatkowe równie często decydują się na delegowanie jednego ze swoich pracowników. W przypadku gdy pismo dostarczane jest z gminy - a organem podatkowym jest wójt - do naszych drzwi może zapukać nawet sam sołtys.

Przez internet

Doręczanie pism przez fiskusa może przebiegać drogą elektroniczną, wyjątkiem są zaświadczenia, które obowiązkowo muszą zostać przekazane metodą tradycyjną. Aby otrzymać w ten sposób dokument postępowania podatkowego, należy wcześniej spełnić warunki opisane w art. 144 a § 1 Ordynacji podatkowej:

1) Złożyć podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy.

2) Wnieść o doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazać organowi podatkowemu adres elektroniczny.

3) Wyrazić zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazać organowi podatkowemu adres elektroniczny.

Według przepisów podatnik będzie miał prawo zrezygnować z formy elektronicznej i wybrać, aby doręczanie pism odbywało się metodą tradycyjną.

Doręczanie pism przez organy podatkowe a osoba i miejsce dostarczenia

Bezpośrednio do podatnika

Za miejsce doręczenia pisma osobom fizycznym uznaje się:

  • miejsce zamieszkania lub

  • miejsce pracy podatnika

W szczególnych przypadkach:

  • pozostawienie do odbioru w urzędzie skarbowym

  • dowolne miejsce aktualnego przebywania adresata

Przez osoby trzecie

W przypadku nieobecności podatnika, pismo może zostać przekazane pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi czy dozorcy. Warunkiem jaki muszą spełnić jest zobowiązanie się do doręczenia pisma właściwej osobie i pisemne poświadczenie odbioru. W sytuacji, gdy osoba trzecia z jakichś przyczyn nie ma możliwości lub uchyla się od podpisania potwierdzenia, doręczający wskazuję osobę, która owe pismo odebrała oraz podaje powód braku podpisu wraz z datą odbioru.

W przypadku gdy pismo podatkowe nie zostało dostarczone nadawcy lub przekazane innej osobie, doręczyciel ma obowiązek umieścić zawiadomienie w skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.

Szczególne sytuacje

Niekiedy może zdarzyć się, że wszystkie możliwe drogi doręczenia pisma zawodzą. W takim przypadku pismo można zostawić na okres 14 dni:

  1. W placówce poczty (w przypadku doręczania pism przy usługach Poczty Polskiej).

  2. W urzędzie gminy/miasta (w przypadku doręczania pism przez pracowników organu podatkowego lub przez inne upoważnione osoby).

O fakcie pozostawienia pisma w placówce podatnik zostaje poinformowany dwukrotnie zaraz po nieudanym doręczeniu oraz po upływie 7 dni od pierwszej próby doręczenia.

Za sposób poinformowania podatnika można uznać między innymi awizo pozostawione w skrzynce pocztowej lub w innym zauważalnym miejscu.

Doręczanie pism przez organy podatkowe - uznanie dostarczenia

Fiskus ma różne możliwości przekazania pisma podatnikowi, jednak należy pamiętać o tym, że doręczenie pisma powinno być każdorazowo pokwitowane.

Osoba, która odbiera list, ma obowiązek złożyć własnoręczny podpis potwierdzający doręczenie pisma. Jeśli brakuje pokwitowania organ podatkowy nie ma dowodu na okoliczność faktycznego doręczenia.

Gdy pismo zostanie dostarczone podatnikowi drogą elektroniczną ma on 7 dni na przesłanie odpowiedniemu organowi potwierdzenia odbioru. Organ podatkowy przesyła na adres e-mail podatnika informację wskazującą adres elektroniczny, z którego adresat może odebrać pismo i pod którym powinien potwierdzić jego doręczenie.

Jeśli podatnik nie odeśle stosownego potwierdzenia, pismo zostanie wysłane jeszcze raz tym razem metodą tradycyjną. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów