0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co to jest roaming?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otwarcie granic spowodowało, że podróżowanie stało się łatwiejsze. Jednoczesny rozwój technologii i dostępu do internetu spowodował konieczność łatwego, a zarazem taniego dostępu do usług telefonicznych oraz internetowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Czy wiesz, czym jest roaming i jak należy rozliczyć taką usługę?

Roaming

Roaming jest zespołem bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, które umożliwiają korzystanie z obcych sieci, gdy sieć macierzysta znajduje się poza zasięgiem. Dotyczy to zarówno usług telekomunikacyjnych, jak i internetowych. Prościej rzecz ujmując, jest to usługa oferowana przez operatorów telefonii komórkowej, która umożliwia korzystanie z telefonu za granicą. Możliwe jest wykonywanie i odbieranie połączeń oraz wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych - SMS. Dzieje się tak dzięki podpisanym przez krajowych operatorów telefonii komórkowych umowom z operatorami zagranicznymi.

Rozliczenie roamingu

Rozliczenie roamingu odbywa się dzięki komunikacji krajowych i zagranicznych operatorów. Zagraniczny usługodawca wysyła rozliczenie do krajowego operatora, który przesyła swoim klientom rozliczenie w przyjętym w umowie terminie. Cennik opłat jest zróżnicowany w zależności od operatora oraz kraju. Zaleca się zapoznać z cennikiem przed wyjazdem za granicę, w celu uniknięcia zaskoczenia związanego z wysokością rachunku telefonicznego.

Roaming - rodzaje

Wyróżnia się dwa rodzaje roamingu:

  • roaming międzynarodowy - stosuje się, jeśli abonent znajduje się w innym kraju niż kraj, w którym obowiązuje sieć operatora i chce skorzystać z usług telekomunikacyjnych,

  • roaming krajowy lub regionalny - ten rodzaj roamingu stosowany jest między sieciami operatorów znajdujących się w tym samym kraju. Z reguły działania takie są niedozwolone. Dopuszcza się do nich w przypadku, gdy nowy operator chciałby wejść na rynek, jednak byłoby to utrudnione z powodu dominującej pozycji istniejących operatorów.

Koniec roamingu?

Organy Unii Europejskiej podjęły rozmowy w związku ze zniesieniem opłat roamingowych w ramach UE. Planuje się, że do połowy czerwca 2017 roku opłaty roamingowe zostaną całkowicie zniesione i połączenia wykonywane za granicą będą kosztować tyle samo, co połączenia krajowe, podobnie jak odbieranie połączeń czy też wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych. Znoszenie roamingu ma następować stopniowo. Planuje się, że od 30 kwietnia 2016 roku opłaty za minutę połączenia telefonicznego oraz megabajt przesłanych danych w roamingu spadnie do poziomu 5 eurocentów, a wysłanie wiadomości SMS do 2 eurocentów. W czasie negocjacji dotyczących zniesienia opłat roamingowych nie zapomniano o zabezpieczeniu interesów operatorów komórkowych. Jeśli operator stwierdzi, że dany użytkownik w nadmierny sposób wysyła wiadomości tekstowe, przesyła dane czy też telefonuje, tzn. że przekracza to okazjonalne korzystanie z usług za granicą w czasie wypoczynku, będzie miał prawo obciążyć użytkownika dodatkowymi kosztami. Warto podkreślić, że zniesienie roamingu dotyczy obszaru krajów członkowskich UE. Jeśli użytkownik chciałby korzystać z usług telekomunikacyjnych z innego kraju europejskiego nienależącego do UE, powinien zapytać operatora o koszt takich połączeń.

Faktura za roaming

Jak wcześniej wspomniano, krajowy dostawca usług telekomunikacyjnych rozlicza się bezpośrednio z zagranicznym podmiotem, z którego sieci korzystał jego klient. Zgodnie z czym Polski nabywca usług internetowych korzystający z roamingu za granicą rozlicza się ze swoim krajowym dostawcą usług telekomunikacyjnych. Na fakturach większości firm telekomunikacyjnych nie ma rozróżnienia na wysokość opłat za połączenia krajowe i zagraniczne. Dopiero w rozszerzonym rachunku szczegółowym znajdują się informacje odnośnie do kosztów związanych z połączeniami krajowymi i zagranicznymi, ich daty czy też czasu trwania połączenia.

Faktury zawierające opłaty za korzystanie z roamingu do ewidencji księguje się w ten sam sposób jak pozostałe faktury za usługi telekomunikacyjne niezawierające takich opłat.

W systemie wFirma.pl w celu zaksięgowania faktury za media należy przejść do zakładki WYDATKI >> WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT/FAKTURA BEZ VAT, w rodzaju wydatku należy wybrać KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.

faktura za roaming w wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów