0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zwiększyć sprzedaż, czyli programy wsparcia sprzedaży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dwoją się i troją, aby przyciągnąć nowych klientów i utrzymać stałych. Nic dziwnego, konkurencja nie śpi i tylko czeka na każdy najmniejszy błąd. Programy lojalnościowe iwsparcia sprzedaży coraz częściej adresowane są nie tylko do klientów indywidualnych, ale również do partnerów biznesowych. Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż stosując programywsparcia sprzedaży w relacjach B2B.

Programy lojalnościowe a programy wsparcia sprzedaży

Programy lojalnościowe nastawione są na długotrwałe relacje. Przynoszą miarodajne zyski. Tworzą trwałe więzi między marką a klientem. Programy wsparcia sprzedaży są akcjami krótkotrwałymi, doraźnymi, mającymi przynieść szybki efekt. Sprawdzą się, gdy w grę wchodzi ożywienie wizerunku firmy, np. wprowadzenie nowego produktu. Dzięki tego typu aktywnościom można także dowiedzieć się czegoś o klientach i ich oczekiwaniach.

Warto zaznaczyć, że projekty kierowane do klientów różnią się od tych adresowanych do partnerów biznesowych, mimo że są bardzo podobne. Często wykorzystują nawet takie same narzędzia! Kluczową różnicą jest grupa docelowa. Klienci częściej działają pod wpływem impulsu. W relacjach B2B uczestnicy znacznie lepiej się znają - co zdecydowanie ułatwia kwestię organizacyjną przedsiębiorcy. Ma on już zdefiniowaną grupę docelową, do której kierować będzie promocję. Z drugiej strony partnerzy biznesowi uważani są za grupę bardziej wymagającą i trudniejszą do zaangażowania.

Czym zaciekawić kontrahentów?

W programach wsparcia sprzedaży przedsiębiorcy najczęściej sięgali po:

  • upusty i rabaty,

  • nagrody rzeczowe,

  • kupony premiowe,

  • karty przedpłacone.

W przypadku partnerów biznesowych programy lojalnościowe kierowane są głównie do odbiorców hurtowych oraz dystrybutorów. Zainteresowanie programami wsparcia sprzedaży wzrasta także wśród przedsiębiorców z sektora handlowo-usługowego. 

Według ekspertów najlepsze efekty dają nagrody rzeczowe, które długo pozostają w pamięci. Wywołują one pozytywne skojarzenia z firmą podczas korzystania. Istotnym jest właściwy dobór nagród. O tym, że nie jest to takie proste, jak się wydaje, świadczyć może istnienie specjalistycznych firm zajmujących się opracowywaniem i przeprowadzaniem wsparcia sprzedażowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca sam przeprowadził taką akcję w swojej firmie. W tym przypadku należy dołożyć wszelkich starań, aby nagrody były atrakcyjne:

  • dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie katalogu nagród, ze zróżnicowanymi propozycjami,

  • szeroki wybór nagród pozwoli dotrzeć do różnorodnej grupy odbiorców.

Planując promocję warto zwrócić uwagę na uwarunkowania prawne, jakie muszą zostać spełnione.

Jak wspierać sprzedaż zgodnie z prawem?

W polskim prawie istnieje wiele przepisów regulujących sposób przeprowadzania akcjiwsparcia sprzedażowego. Przykładowo, jeśli zamierzamy nagradzać naszego kontrahenta nagrodą rzeczową, istnieje możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT.

Ważne!

Jeśli wartość nieodpłatnych świadczeń nie przekracza jednorazowo 200 zł, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Należy przy tym pamiętać, że zwolnienie nie przysługuje, gdy uczestnikiem programu jest pracownik świadczeniodawcy lub osoba pozostająca ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Na uwagę zasługuje także kwestia popularnych loterii i gier losowych. Szczególnie ważne jest to z punktu widzenia konkursów losowych przeprowadzanych na Facebooku i innych platformach internetowych. Aby konkurs, w którym nagroda przyznawana jest w sposób losowy, był przeprowadzony zgodnie z prawem, potrzebne jest zezwolenie od dyrektora izby celnej. Wydawane jest ono na organizację konkretnej loterii.

Ważne!

Brak zezwolenia na organizację loterii stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych lub/i karą pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku loterii także istnieje możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego. Wartość nagród nie może w takim przypadku przekroczyć kwoty 2 280 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów