Poradnik Przedsiębiorcy

Rata za telefon na fakturze od operatora

Zakupiłam w Orange abonament oraz telefon w promocyjnej cenie. Zapłata za telefon została rozłożona na raty 0%. Mam dwa pytania:

  • Jak zaksięgować fakturę za telefon?

  • Jak zaksięgować kolejną fakturę od operatora, gdzie na fakturze zostały wyróżnione dwie pozycje - usługa telekomunikacyjna oraz dodatkowo rata za telefon?

Katarzyna, Sanok 

 

Sposób księgowania faktury za zakup telefonu jest zależny od wartości telefonu. Jeżeli wartość telefonu:

- nie przekracza 3 500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT), wówczas należy wykazać go bezpośrednio w kosztach tzn. w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki;

- przekracza 3 500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT) wówczas transakcję należałoby wykazać jako zakup środka trwałego podlegającego amortyzacji.

Kolejne faktury, na których widnieje abonament i rata za telefon, księguje Pani, wprowadzając do kosztów kolumny 13 jedynie pozycję dotyczącą usług telekomunikacyjnych.

Natomiast wartość zapłaconej raty za telefon wprowadza Pani do systemu księgowego jedynie jako informację o dokonanej płatności, która nie jest ewidencjonowana ani w KPiR, ani w żadnej innej ewidencji księgowej.