Poradnik Przedsiębiorcy

Akcesoria telefoniczne a prawo odliczenia VAT

Jak zaksięgować akcesoria telefoniczne zakupione do firmowego telefonu komórkowego (folia ochronna, uchwyt do samochodu osobowego)? Czy od wydatków mogę odliczyć 100% podatku VAT?

Jerzy, Duszniki Zdrój

 

Aby dany wydatek mógł stanowić koszt firmowy, musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym za koszt uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Ponadto wydatek musi zostać odpowiednio udokumentowany (np. fakturą).

W przypadku czynnych podatników VAT od zakupu folii ochronnej na telefon można odliczyć 100% podatku VAT, jeżeli będzie ona służyła wyłącznie działalności opodatkowanej (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Natomiast jeśli chodzi o odliczenie VAT od uchwytu samochodowego na telefon komórkowy, tutaj odliczenie VAT będzie przysługiwało w takiej wysokości jak w przypadku wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem. Jeżeli odlicza Pan 50% VAT, wówczas od nabytego uchwytu będzie mógł Pan odliczyć 50% VAT. Natomiast gdy prowadzi Pan kilometrówkę dla celów VAT, sporządzony został regulamin użytkowania pojazdu oraz samochód został zgłoszony na druku VAT-26, wówczas będzie mógł Pan odliczyć 100% VAT naliczonego.