0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Akcesoria telefoniczne a prawo odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak zaksięgować akcesoria telefoniczne zakupione do firmowego telefonu komórkowego (folia ochronna, uchwyt do samochodu osobowego)? Czy od wydatków mogę odliczyć 100% podatku VAT i jak rozliczyć ewentualną sprzedaż telefonu w przyszłości?

Jerzy, Duszniki Zdrój

 

Aby dany wydatek mógł stanowić koszt firmowy, musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym za koszt uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Ponadto wydatek musi zostać odpowiednio udokumentowany (np. fakturą).

Akcesoria telefoniczne a odliczenie VAT

W przypadku czynnych podatników VAT od zakupu folii ochronnej na telefon można odliczyć 100% podatku VAT, jeżeli będzie ona służyła wyłącznie działalności opodatkowanej (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Natomiast jeśli chodzi o odliczenie VAT od uchwytu samochodowego na telefon komórkowy, tutaj odliczenie VAT będzie przysługiwało w takiej wysokości jak w przypadku wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem. Jeżeli odlicza Pan 50% VAT (w związku z wykorzystywaniem pojazdu prywatnie i w działalności), wówczas od nabytego uchwytu będzie mógł Pan odliczyć 50% VAT. Natomiast gdy prowadzi Pan kilometrówkę dla celów VAT, sporządzony został regulamin użytkowania pojazdu oraz samochód został zgłoszony na druku VAT-26, wówczas będzie mógł Pan odliczyć 100% VAT naliczonego.

Oznaczenie w JPK_V7 sprzedaży telefonu

Od 1 października 2020 roku, sprzedaż telefonów komórkowych musi zostać oznaczona kodem GTU_06 w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. W związku z tym przed wystawieniem faktury sprzedaży w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, a następnie wybrać kod w kolumnie GTU przy pozycji sprzedaży w momencie wystawiania faktury VAT. Nadawanie kodów GTU zostało omówione szczegółowo w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7

W celu wystawienia faktury sprzedaży telefonu firmowego który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie po zaznaczeniu telefonu na liście należy z górnego menu wybrać opcję Sprzedaż. 

Akcesoria telefoniczne - księgowanie sprzedaży

Tak wystawiona faktura zostanie automatycznie ujęta w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody, a ewentualna niezamortyzowana wartość telefonu pozostająca na dzień sprzedaży zostanie ujęta automatycznie w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Dodatkowo sprzedaż zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów