0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Alkohol jako koszt uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co może być kosztem firmowym?

Za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem od tej reguły są koszty wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Alkohol jako koszt uzyskania przychodów

Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Taki pogląd wynika nie tylko z samej ustawy, ale również licznych interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych. I tak, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu zakup alkoholu na rzecz pracowników w trakcie spotkań integracyjnych. Takie stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2101/10).

Za koszt nie uznaje się również zakupu alkoholu w związku ze szkoleniami pracowniczymi, gdyż tego rodzaju wydatki nie są powiązane z celem, dla którego szkolenia są organizowane i nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów.

Jeżeli wydatki są związane pośrednio lub bezpośrednio z klientami, to nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Wynika to z faktu, że trudno udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między zakupionym dla kontrahentów alkoholem, a uzyskanymi przychodami. Należy jednak pamiętać, że są to wyroki wydane w poszczególnych sprawach dotyczących konkretnych podatników i do każdej sytuacji należy podchodzić indywidualnie.    

Również Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 roku o numerze DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 wskazuje, że: (...)Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków. (...)

Przełomowym okazuje się wyrok NSA o sygn. II FSK 702/11 z dnia 17 czerwca 2013 roku, w którym stwierdzono, że: (...) celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów