Poradnik Przedsiębiorcy

Czy dla korekty faktury VAT marża potrzebne jest potwierdzenie odbioru?

Faktura VAT marża jest wystawiana w czterech zasadniczych sytuacjach, które zostały określone w art. 119 oraz art. 120 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przytoczonymi regulacjami dotyczy ona:

  • świadczenia usług turystycznych,

  • dostawy towarów używanych,

  • dostawy dzieł sztuki,

  • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, gdzie podstawą opodatkowania VAT jest marża.

 

Jak w przypadku zwykłych faktur VAT, tak i w przypadku faktur VAT marża nabywca może zwrócić zakupiony towar lub sprzedawca może udzielić mu rabatu itd. Tego typu zdarzenia wymagają sporządzenia faktur korygujących. Czy sprzedawca powinien oczekiwać na potwierdzenie odbioru korekty przez kupującego? Czy w związku z tym, że na fakturze nie jest wykazywany podatek VAT, jest ono niezbędne, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu? Wyjaśniamy poniżej.

Faktura VAT marża - jakie dane powinna zawierać?

Elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT marża zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 2 i 3 ustawy o VAT:

1. oznaczenie faktury - w zależności od kategorii działalności, na fakturze powinna być zamieszczona wybrana fraza świadcząca o rodzaju działalności:

  • "procedura marży dla biur podróży" - w przypadku świadczenia usług turystycznych, dla których podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z art. 119 ust.1 ustawy, kwota marży,

  • "procedura marży - towary używane" - w przypadku dostawy towarów używanych, dla których podstawą opodatkowania jest marża,

  • "procedura marży - dzieła sztuki" - w przypadku dzieł sztuki, dla których podstawą opodatkowania jest marża,

  • "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" - w przypadku antyków i przedmiotów kolekcjonerskich, dla których podstawą opodatkowania jest marża;

2. data wystawienia i kolejny numer;

3. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

4. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

5. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

6. nazwa towaru lub usługi;

7. miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

8. kwota należności ogółem.