0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynajem samochodu z VAT-1 a odliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest jednym z częściej omawianych zagadnień podatkowych. Przyczyniły się do tego zmiany przepisów w Ustawie o podatku od towarów i usług, jakie miały miejsce wraz z początkiem kwietnia 2014 r. Nowe regulacje nie tylko ograniczyły prawo do odliczeń podatku VAT od pojazdów samochodowych, ale również nałożyły na podatników kolejne obowiązki. Wyjątek stanowi samochód uznawany za ciężarowy na podstawie zaświadczenia  VAT-1.

Przedsiębiorcy w ramach działalności gospodarczej mogą wykorzystywać samochody prywatne (rozliczane na zasadach ewidencji przebiegu pojazdu), służbowe wprowadzone do majątku firmy oraz na podstawie umowy najmu. W niniejszym artykule omówimy zasady rozliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem posiadającym zaświadczenie VAT-1, który jest użytkowany w firmie na podstawie umowy najmu.

Samochód z zaświadczeniem VAT-1

Pojazdy samochodowe posiadające zaświadczenie VAT-1 wydane przed 1 kwietnia 2014 r. uznawane są za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak to rozumieć? Otóż konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Przed 1 kwietnia 2014 r. zaświadczenie VAT-1 otrzymali przedsiębiorcy, którzy użytkowali pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Po zmianie przepisów zaświadczenie to zachowało swoją ważność (o ile w pojeździe tym nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych), dzięki czemu podatnicy mogą odliczać 100% podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją oraz zakupem paliwa do omawianych pojazdów.

Zaświadczenie wydawane po 1 kwietnia 2014 r. - VAT-1a

Przedsiębiorcy, którzy nabyli pojazd samochodowy spełniający powyżej omówione warunki techniczne (należący do podrodzaju wielozadaniowy, van) oraz przeprowadzili dodatkowe badanie techniczne po 1 kwietnia 2014 r,  otrzymali zaświadczenie o nowej nazwie VAT-1a, czyli pojazd spełniający warunki przewidziane w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a.

Użytkowanie samochodu z zaświadczeniem VAT-1 na podstawie umowy najmu

Pojazdy samochodowe z zaświadczeniem VAT-1 są objęte prawem do pełnego odliczania podatku VAT od wydatków związanych z zakupem paliwa, bieżącą eksploatacją oraz ich nabyciem lub najmem. Zatem przedsiębiorcę, który użytkuje taki samochód w działalności gospodarczej w ramach umowy najmu, nie obejmują żadne ograniczenia wynikające z ustawy o VAT. Podatnik nie ma obowiązku zgłaszania pojazdu na VAT-26 do urzędu skarbowego oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Konstrukcja samochodów - należących do podrodzaju wielozadaniowy, van - wyklucza ich użytek na potrzeby inne niż związane z działalnością  lub powoduje, że takie wykorzystanie pojazdu jest nieistotne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów