0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy kasa fiskalna dla psychologa jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG pod kodem 86.90.E., tj. pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Jestem psychologiem, superwizorem i specjalistą psychoterapii uzależnień. Zastanawiam się czy kasa fiskalna dla psychologa jest obowiązkowa?

Stanisław, Wrocław

 

Odpowiadając na pytanie czy kasa fiskalna dla psychologa jest obowiązkowa należy pamiętać, że wykonując wskazaną w pytaniu działalność, nadal obowiązują Pana zasady ogólne. Oznacza to, że może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej ww. usług ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł.

Obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, popularnie zwanych kasami fiskalnymi, wynika z art. 111 ust. 1 ustawy VAT i powinien obejmować wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepisy ustawy o VAT ani rozporządzeń wykonawczych nie przewidują żadnych szczególnych zwolnień w tym zakresie w przypadku świadczenia wyżej wskazanych usług.

Podatnicy są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, jeśli nie przekroczą obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł.

Ponadto w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit 20 000 zł jest określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących.

Kwestię zwolnień ze stosowania kas fiskalnych odnajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepisy wskazanego rozporządzenia zawierają wykaz czynności, których wykonywanie powoduje instalację kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu. Jednak wymienione w niej czynności nie są wykonywane przez Pana. Co prawda § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia wyklucza czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Zasady i wykonywanie zawodu psychologa reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763 ze zm.). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów określa ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

Moim zdaniem wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w § 4 pkt 2 lit. f, nie obejmuje swym zakresem usług wykonywanych przez psychologa.

Dlatego też Pana jako świadczącego usługi psychologiczne nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że kasa fiskalna dla psychologa nie musi być obowiązkowa. Może Pan korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług wykonywanych przez psychologa ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2015 r. sygn. IBPP3/4512-165/15/UH, w którym czytamy:

(…) Wnioskodawcę świadczącego usługi psychologiczne nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług wykonywanych przez psychologa ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł (…).

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2015 r. sygn. IBPP3/4512-204/15/KG, gdzie możemy przeczytać:

(…) W ocenie Organu, wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w § 4 pkt 2 lit. f, nie obejmuje swym zakresem usług wykonywanych przez psychologa.

W konsekwencji Wnioskodawcę będącego psychologiem, superwizorem i specjalistą psychoterapii, świadczącego usługi w tym zakresie, nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może on korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej ww. usług ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. oraz z uwzględnieniem § 5 ust. 1 rozporządzenia (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów