Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Autor: Rafał Styczyński

2017-05-22

Podatek VAT

Nieodpłatne przekazanie prezentów a podatek od towarów i usług

Nieodpłatne przekazanie prezentów na gruncie ustawy o VAT Nieodpłatne przekazanie prezentów jest często występującym elementem akcji marketingowych organizowanych przez przedsiębiorstwo. Sprawdź, czy prezenty mające zazwyczaj formę różnego rodzaju upominków, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług! czytaj dalej
2017-05-19

Podatek VAT

Refakturowanie - najważniejsze informacje na gruncie podatku VAT

Refakturowanie a podatek VAT Prowadząc działalność przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją w której chcą przenieść ciężar kosztów na inny podmiot. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy możliwe jest refakturowanie kosztów i jak podatkowo należy rozliczyć taką transakcje! czytaj dalej

Umowy zawierane za granicą a podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa zawarta za granicą Podatek od czynności cywilnoprawnych występuje w sytuacjach, w których dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca takie umowy podpisuje poza granicami kraju. Dowiedz się, czy w tej sytuacji należy opłacić PCC! czytaj dalej

Podatkowe rozliczenie dotacji - najważniejsze informacje

Podatkowe rozliczenie dotacji - jak powinno wyglądać Podatkowe rozliczenie dotacji może być dla przedsiębiorcy problematyczne. Bowiem dotacja wywołuje różne skutki w zakresie PIT i VAT. Dowiedz się, kiedy dotację należy uznać za przychód i kiedy wydatki sfinansowane dotacją mogą być ujęte w kosztach! czytaj dalej

Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Prawidłowe dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest podstawowym obowiązkiem jeśli dochodzi do tego typu zdarzeń. Dokumentacja powinna zawierać szereg istotnych elementów. Dowiedz się w naszym artykule, jak powinna zostać prawidłowo sporządzona! czytaj dalej

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych - najważniejsze informacje

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych - kiedy następuje? Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych to likwidacja istniejącego stosunku zobowiązaniowego. Dowiedz się, w jaki sposób wygasa zobowiązanie podatkowe i poznaj sposoby regulowania zobowiązań. Sprawdź, kiedy następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego! czytaj dalej

Faktura korygująca WDT a powstanie obowiązku podatkowego

Faktura korygująca WDT a VAT Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często mają do czynienia z reklamacjami, a tym samym z koniecznością wymiany towarów. Dowiedz się, czy wystawiona faktura korygująca WDT powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT! czytaj dalej

Zaliczka na podatek dochodowy w spółce komandytowej

Zaliczka na podatek dochodowy - formy opodatkowania Czy wiesz, że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego? Zaliczka na podatek dochodowy opłacana jest osobno przez każdego ze wspólników spółki komandytowej. Sprawdź, jakie formy opodatkowania możesz wybrać i jak obliczyć zaliczkę na podatek! czytaj dalej

Świadczenia dla pracowników zwolnione z podatku

Świadczenia dla pracowników zwolnione z podatku według ustawy o PIT Zasadniczo za przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. Sprawdź, czy występują świadczenia dla pracowników zwolnione z podatku. czytaj dalej

Opodatkowanie członków zarządu - prawidłowe rozliczenie

Jak naliczyć opodatkowanie członków zarządu? Przychody wynikające z pełnienia funkcji w organach spółki są zaliczane do odrębnych źródeł przychodu. Członkowie zarządu zaś mogą pełnić funkcje na podstawie różnych stosunków prawnych. Sprawdź, jak poprawnie ustalić opodatkowanie członków zarządu! czytaj dalej