0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wstępna opłata leasingowa w kosztach uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy, kto prowadzi własną działalność, ma do czynienia z kwestiami podatkowymi. Leasing jest popularny w Polsce przede wszystkim wśród przedsiębiorców właśnie ze względów podatkowych. Istnieje wiele firm, które oferują usługi leasingowe. Po stronie właścicieli firm, którzy korzystają z usług leasingodawcy, w praktyce powstaje wiele wątpliwości. Najczęściej dotyczą one sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot prowadzący KPiR. Zatem na wstępie warto zastanowić się, czy wstępna opłata leasingowa może zostać zewidencjonowana w kosztach podatkowych jednorazowo w dacie jej poniesienia?

Leasing finansowy i operacyjny

Leasing jest, drugą obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji. Umożliwia on korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku, także jej nabycie. W Polsce leasing uregulowany jest zarówno od strony cywilnoprawnej, jak i w ustawach podatkowych oraz w przepisach o rachunkowości.

Najczęściej spotykanymi formami leasingu jest leasing operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny:

 • zgodnie z polskimi przepisami traktowany jest jak usługa;
 • leasingodawca pozostaje właścicielem, a przedsiębiorca jedynie w pewnym sensie wynajmuje leasingowany przedmiot;
 • przedsiębiorca wnosi jednorazową opłatę wstępną (czynsz inicjalny), następnie opłaca faktury za raty leasingowe przez określony czas;
 • przedsiębiorca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 • po upływie określonego czasu przedsiębiorca może wykupić leasingowany przedmiot, ale nie musi.

Leasing finansowy:

 • przedsiębiorca może zaliczyć do swojego majątku samochód i dokonywać odpisów amortyzacyjnych;
 • część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy;
 • wraz z opłaceniem ostatniej raty samochód staje się własnością przedsiębiorcy;
 • VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu.

Specyfika obu leasingów jest różna pod względem podatkowym.

Przedsiębiorca w leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodów może zliczyć:

 • wstępną opłatę leasingową;
 • raty leasingowe;
 • koszty użytkowania przedmiotu.

W przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy zaliczają:

Czym jest wstępna opłata leasingowa?

Wstępna opłata leasingowa dotycząca przedmiotu leasingu nazywana jest również przygotowawczą opłatą leasingową lub czynszem inicjalnym. Leasingobiorca ma obowiązek jednorazowego uiszczenia wpłaty na poczet opłaty wstępnej przy zwieraniu leasingu na rzecz leasingodawcy. Czynność ta musi nastąpić przed momentem wydania przedmiotu leasingu. Zatem rozpoczęcie realizacji umowy ściśle powiązane jest z opłatą wstępną.

Wielu przedsiębiorców nie ma wątpliwości co do możliwości zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości budzi natomiast moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej. Problem stanowi ustalenie, czy wstępna opłata leasingowa jest kosztem jednorazowym - w całości zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, a co za tym idzie, powinna zostać zaliczona do opłat rozliczanych w czasie proporcjonalnie do okresów trwania umowy.

Wstępna opłata leasingowa a koszty uzyskania przychodu

Kwestia momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej już od dłuższego czasu budzi spore kontrowersje. Zatem wyjaśniamy, że wstępna opłata leasingowa ma charakter odrębny i bezzwrotny w stosunku do rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania rat leasingowych. Wobec tego wstępną opłatę leasingową należy wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, ile jedynie z momentem zawarcia umowy. Z jej opłaceniem związane jest zawarcie umowy z leasingodawcą oraz skorzystanie z przedmiotu leasingu. W związku z tym, że wstępna opłata leasingowa ma charakter jednorazowy, należy ją również jednorazowo ująć do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury. W tym przypadku nie stosuje się proporcjonalnego ujęcia opłaty do okresu trwania umowy leasingowej. Ta konsekwentna kwalifikacja jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Jak zaksięgować opłatę wstępną w leasingu operacyjnym?

Wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaksięgowana w systemie wfirma.pl poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU. Po uzupełnieniu wymaganych danych na podstawie posiadanej faktury należy wybrać pojazd w leasingu którego opłata dotyczy.

Wstępna opłata leasingowa

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w rejestrze VAT zakupów (zgodnie z prawem do odliczenia VAT - 50% lub 100%- w przypadku czynnych podatników VAT) oraz w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Analogicznym schematem należy księgować faktury dotyczące rat leasingowych jakie przedsiębiorca otrzymuje w kolejnych miesiącach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów