Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczone opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Do 20 stycznia mamy prawo powiadomić nasz urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Co więcej, w informacji tej możemy zdecydować się na uproszczoną formę płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Ten sposób odprowadzania podatku jest szczególnie korzystny, jeśli przewidujemy że np. w 2013 roku nasze przychody będą znacznie wyższe od tych osiągniętych w roku 2011. Ponadto dużą zaletą jest fakt, iż nie musimy tracić czasu na co miesięczne obliczanie zaliczek i martwić się o wysokość kwoty do zapłaty.

Z uproszczonej formy możemy skorzystać, jeśli opłacamy podatek wg skali podatkowej lub 19% podatek liniowy od osiągniętych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

  • po raz pierwszy podjęliśmy działalność w bieżącym roku (w naszym przykładzie - w 2013 roku),
  • w zeznaniu podatkowym złożonym w poprzednim roku oraz 2 lata wstecz wykazaliśmy stratę (nasz przykład - w 2012 roku za rok 2011 oraz w roku 2011 za rak 2010),
  • rozliczamy się wg skali podatkowej - jeśli nasz dochód nie przekraczał kwoty 3091 zł.

Na czym polega uproszczenie? Przykładowo, jeżeli prowadzimy pozarolniczą działalność od co najmniej 2011 roku, z której osiągamy dochody - możemy w bieżącym roku płacić co miesiąc stałą kwotę zaliczki, w wysokości 1/12 dochodu osiągniętego za 2011 rok.

Przykład: W 2013 roku wybraliśmy możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. W zeznaniu złożonym w 2012 r. za rok 2011 wykazaliśmy dochód w wysokości 60 000 zł. Obliczenie stałej kwoty zaliczki wygląda następująco, gdy:

1. rozliczamy się wg skali podatkowej (60 000 x 18%) - 556,02 = 10 243,98 zł 10 243,98 : 12 = 853,67 zł Stała kwota zaliczki po zaokrągleniu wynosi 854 zł 2. opłacamy podatek liniowy 60 000 x 19% = 11 400 zł 11 400 : 12 = 950 zł Stała kwota zaliczki wynosi 950 zł.

Pamiętaj! Od stałej kwoty zaliczki nadal przysługuje nam prawo do odliczenia opłaconej w danym miesiącu składki zdrowotnej, w wysokości 7,75% jej wymiaru.

O zmianie formy odprowadzania podatku na uproszczoną należy poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego w sposób pisemny do dnia 20 lutego nowego roku podatkowego. Wybrany sposób wyliczenia zaliczek będzie dotyczyć również lat następnych, chyba że złożymy do dnia 20 lutego kolejnego roku zawiadomienie o rezygnacji z tej formy.

Powyższy sposób opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy został określony w art. 44 ust. 6b-6i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.