Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Uproszczone opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Do 20 stycznia mamy prawo powiadomić nasz urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Co więcej, w informacji tej możemy zdecydować się na uproszczoną formę płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Ten sposób odprowadzania podatku jest szczególnie korzystny, jeśli przewidujemy że np. w 2013 roku nasze przychody będą znacznie wyższe od tych osiągniętych w roku 2011. Ponadto dużą zaletą jest fakt, iż nie musimy tracić czasu na co miesięczne obliczanie zaliczek i martwić się o wysokość kwoty do zapłaty.

Z uproszczonej formy możemy skorzystać, jeśli opłacamy podatek wg skali podatkowej lub 19% podatek liniowy od osiągniętych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

  • po raz pierwszy podjęliśmy działalność w bieżącym roku (w naszym przykładzie - w 2013 roku),
  • w zeznaniu podatkowym złożonym w poprzednim roku oraz 2 lata wstecz wykazaliśmy stratę (nasz przykład - w 2012 roku za rok 2011 oraz w roku 2011 za rak 2010),
  • rozliczamy się wg skali podatkowej - jeśli nasz dochód nie przekraczał kwoty 3091 zł.

Na czym polega uproszczenie? Przykładowo, jeżeli prowadzimy pozarolniczą działalność od co najmniej 2011 roku, z której osiągamy dochody - możemy w bieżącym roku płacić co miesiąc stałą kwotę zaliczki, w wysokości 1/12 dochodu osiągniętego za 2011 rok.

Przykład: W 2013 roku wybraliśmy możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. W zeznaniu złożonym w 2012 r. za rok 2011 wykazaliśmy dochód w wysokości 60 000 zł. Obliczenie stałej kwoty zaliczki wygląda następująco, gdy:

1. rozliczamy się wg skali podatkowej (60 000 x 18%) - 556,02 = 10 243,98 zł 10 243,98 : 12 = 853,67 zł Stała kwota zaliczki po zaokrągleniu wynosi 854 zł 2. opłacamy podatek liniowy 60 000 x 19% = 11 400 zł 11 400 : 12 = 950 zł Stała kwota zaliczki wynosi 950 zł.

Pamiętaj! Od stałej kwoty zaliczki nadal przysługuje nam prawo do odliczenia opłaconej w danym miesiącu składki zdrowotnej, w wysokości 7,75% jej wymiaru.

O zmianie formy odprowadzania podatku na uproszczoną należy poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego w sposób pisemny do dnia 20 lutego nowego roku podatkowego. Wybrany sposób wyliczenia zaliczek będzie dotyczyć również lat następnych, chyba że złożymy do dnia 20 lutego kolejnego roku zawiadomienie o rezygnacji z tej formy.

Powyższy sposób opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy został określony w art. 44 ust. 6b-6i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.