0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Danina solidarnościowa a obowiązek wpłaty na mikrorachunek podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 15 kwietnia br. obowiązuje nowa, rozszerzona lista wpłacanych należności na mikrochunek podatkowy – wśród nich jest danina solidarnościowa. Podatnicy zobowiązani są uiścić daninę według nowych regulacji, napotkali jednak pewne utrudnienia, które uniemożliwiają dokonanie płatności na mikrorachunek. Jak postąpić w takiej sytuacji?

Danina solidarnościowa a obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 30h ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do 30 kwietnia br. podatnicy, których dochód za rok poprzedni przekroczył 1 000 000 zł, zobowiązani są złożyć zeznanie o wysokości daniny solidarnościowej na formularzu DSF-1, a także opłacić należną daninę na indywidualny rachunek podatkowy.

Brak możliwości wpłaty na mikrorachunek a danina solidarnościowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rodzajów podatków, opłat lub nieopodatkowanych należności budżetowych przy użyciu mikrorachunku podatkowego od 15 kwietnia br. podatnicy są zobligowani dokonywać płatności daniny solidarnościowej na mikrorachunek podatkowy. Jako że regulacje weszły w życie zaledwie na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem uregulowania zobowiązania, niektóre banki nie dostosowały funkcjonalności swoich systemów, które umożliwiałyby wpłatę daniny solidarnościowej na indywidualny rachunek podatkowy.

Na powstałe utrudnienia odpowiedziało Ministerstwo Finansów, informując, że w sytuacji gdy bank podatnika nie dostosował systemu, aby danina solidarnościowa za jego pośrednictwem mogła zostać uiszczona na mikrorachunek podatkowy, podatnik – z uwagi na zbliżający się termin – ma prawo uregulować należność bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Przypominamy, że nieterminowa wpłata daniny solidarnościowej skutkuje konsekwencjami w postaci naliczanych odsetek za zwłokę oraz sankcjami karno-skarbowymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów