0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany podatkowe od 1 maja 2021 – czego dotyczą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 maja br. weszło w życie wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. Ministerstwo Finansów wprowadziło szereg regulacji ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, ale także ułatwienia dla organów podatkowych. W artykule przedstawiamy szczegóły nowo wprowadzone zmiany podatkowe!

Zmiany podatkowe dla cudzoziemców

Zmiany w prawie, które weszły w życie z dniem 1 maja br. w zakresie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zezwoliły cudzoziemcom na wnioskowanie o numer PESEL dla celów podatkowych. Wprowadzone modyfikacje umożliwiły zagranicznym obywatelom:

  • skorzystanie z preferencji podatkowych;

  • dostęp do usługi Twój e-PIT;

  • dostęp do e-Deklaracji;

  • otrzymanie nadpłaconego podatku dochodowego.

Podatnicy, którzy do 1 maja br. identyfikowali się numerem NIP, zobowiązani są w terminie 30 dni złożyć wniosek do miasta lub gminy o nadanie numeru PESEL.

Wyższe kary za wykroczenia podatkowe a zmiany podatkowe

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym z dniem 1 maja br. przyniosły surowsze kary za dopuszczenie się popełnienia wykroczenia skarbowego, m.in:

  • wyższe kary za wykroczenia skarbowe poprzez podniesienie górnej granicy kary grzywny orzekanej w drodze postępowania mandatowego – obecnie wynosi ona 14 000 zł;

  • rozszerzenie katalogu czynów zabronionych, które umożliwiło organom podatkowym nakładanie kar grzywny w drodze postępowania mandatowego bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dopiero w przypadku odmowy przyjęcia mandatu przez sprawcę wykroczenia sprawa zostanie skierowana do sądu.

Zmiany podatkowe dotyczące spisów wyrobów akcyzowych

Zmiany podatkowe dotyczące potwierdzenia spisów akcyzowych wprowadziły uproszczenia dla przedsiębiorców, bowiem z dniem 1 maja br. to urzędnicy organów celno-skarbowych będą zajmować się potwierdzeniem spisów wyrobów akcyzowych.

Akcyza na wyroby nowatorskie i e-papierosy a zmiany podatkowe

30 kwietnia br. upłynął okres, w którym wyroby nowatorskie i e-papierosy były zwolnione z oznaczeń legalizacyjnymi znakami akcyzy. Zmiany podatkowe, które weszły od 1 maja br., zmodyfikowały brzmienie przepisów w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień wyrobów akcyzowych. Obecnie płyny do papierosów oraz wyroby nowatorskie zgodnie z nowelizacją mają być oznaczone znakiem akcyzy.

Zmiany podatkowe w akcyzie

Zmiany podatkowe dokonane w rozporządzeniu o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych ustaw wprowadziły istotne regulacje, które przeciwdziałają szarej strefie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wprowadzone zostały następujące regulacje:

  • wyższe kary za przestępstwa skarbowe w zakresie wyrobów akcyzowych – została poniesiona górna granica kary i obecnie może grozić nawet pozbawienie wolności;

  • ograniczenie w zakresie nieprawidłowego opodatkowania sprowadzanych pojazdów, które w wyniku modyfikacji konstrukcyjnych rejestrowane są jako pojazdy ciężarowe celem uniknięcia zapłaty podatku akcyzowego, a także wprowadzenie wymagalności – już przy rejestracji pojazdu – dokumentu poświadczającego zwolnienie z obowiązku akcyzy;

  • zmiany w zakresie nadzoru nad decyzjami, które wydawane są przez instytucje Wiążących Informacji Akcyzowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów