0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Danina solidarnościowa - zapłata po terminie bez odsetek!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, w którym podatnicy, którzy nie dokonali zapłaty daniny solidarnościowej, nie zostaną obciążeni odsetkami za zwłokę! Do kiedy powinna być opłacona danina solidarnościowa, aby uniknąć zapłaty odsetek? Sprawdź!

Danina solidarnościowa - zapłata bez odsetek

Zgodnie z ustawą o PIT, podatnicy których suma osiągniętych dochodów wykazywanych w zeznaniu rocznym po odjęciu kwot pomniejszających, przekracza 1 000 000 zł, zobowiązani są do zapłaty 4% daniny solidarnościowej.

Obowiązkowy termin zapłaty daniny solidarnościowej przewidziany został na dzień 30 kwietnia 2020 roku. Natomiast z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19,
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, który dotyczy zaniechania poboru odsetek za zwłokę od danin solidarnościowych wpłaconych po 30 kwietnia 2020 roku, jeżeli zapłata nastąpi do dnia 1 czerwca br.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, "Projekt przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny".

W przypadku, gdy jednak podatnik nie dokona zapłaty daniny solidarnościowej w wyznaczonym do tego terminie czyli do dnia 1 czerwca, zobowiązany on będzie do zapłaty odsetek od niewpłaconej należności w pełnej kwocie lub jej części, za cały okres powstałej zwłoki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów