0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Data sprzedaży na fakturze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowe przepisy podatkowe, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku wywołały nie małe kontrowersje wśród przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia  w sprawie faktur VAT spowodowała wątpliwości czy faktury wystawiane przez prowadzących działalność są zgodne z nowo obowiązującymi przepisami?

W rozporządzeniu w sprawie wystawia faktur zmodyfikowano m.in. elementy jakie powinna zawierać faktura. Niepewność głównie wywołała zmiana w określeniu dat na fakturze.

W rozporządzeniu pierwotnym było...

Faktura powinna zawierać:

(...) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury (...).

Obecne brzmienie przepisów mówi...

Faktura powinna zawierać:

(...) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży (...).

Zmiana brzmienia ustawy wywołała kontrowersje w zakresie określenia dat na fakturze. Czy jeżeli na fakturze znajdzie się określenie “data sprzedaży” a nie jak zapisano w znowelizowanym rozporządzeniu “data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi” to należy ją uznać za błędną??

Data sprzedaży tożsama z datą dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług

W odpowiedzi na Interpretację indywidualną ILPP2/443-10/13-2/AKr organy podatkowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdzają, iż w przypadku przepisów ogólnych wciąż na fakturach można używać sformułowania data sprzedaży. Nie jest to błędem. “Data dokonania” i “data zakończenia” w praktyce często są bowiem tożsame i mogą być zastąpione pojęciem data sprzedaży. Dlatego też na fakturach, dla których data sprzedaży odnosi się do faktycznej daty dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi wciąż można posługiwać się pojęciem “data sprzedaży”.

Sprzedaż wykonywana w sposób ciągły - wyjątek

Wyjątkiem gdzie wystąpienie tych pojęć nie będzie tożsame to przypadek sprzedaży towarów wykonywanej w sposób ciągły. Tam bowiem data sprzedaży mogłaby być odczytana jako data zakończenia, a to w przypadku sprzedaży ciągłej byłoby niezgodne z przepisami - taki pogląd przedstawia urząd skarbowy. Przepisy podatkowe w przypadku sprzedaży ciągłej wyjątkowo jako datę dokonania uznają dzień wcześniejszy niż ten, w którym nastąpi jej zakończenie. Dlatego też, zdaniem organów podatkowych w takim przypadku należałoby posługiwać się na fakturze pojęciami o jakich mowa w znowelizowanym rozporządzeniu czyli “data dokonania dostawy” lub “data zakończenia dostawy”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów