0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy – kto, jak i ile może dostać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Myślisz o założeniu działalności gospodarczej, ale nie posiadasz wystarczających oszczędności, aby sfinansować zakup wszystkich potrzebnych sprzętów i materiałów? Dowiedz się, czy możesz starać się o dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy i na jakich warunkach jest ono udzielane.

Czym jest dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy?

Podstawowa działalność urzędów pracy polega na wspieraniu osób bezrobotnych w odnalezieniu się na rynku pracy. Osoby pozostające bez pracy, które mają żyłkę do interesów i chciałyby założyć firmę, mogą skorzystać z dofinansowania do otwarcia firmy. Czym jest dofinansowanie do otwarcia firmy? 

Dla dofinansowania do otwarcia firmy charakterystyczne są:

 • Celowość. Środki są przeznaczone na konkretny cel, a w tym przypadku jest to otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Bezzwrotność. Przedsiębiorca nie musi zwrócić otrzymanych środków, o ile wydał je zgodnie z przeznaczeniem i rozliczył się ze wsparcia.
 • Jednorazowość. Kwota jest wypłacana jednorazowo, jeszcze przed założeniem przez bezrobotnego działalności gospodarczej.

O dofinansowanie do otwarcia firmy może starać się każda osoba bezrobotna, przy czym przyznanie środków zależy od spełnienia określonych wymogów.

Kto może otrzymać dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy?

Dofinansowanie do otwarcia firmy oferowane przez urzędy pracy to pomoc skierowana do osób bezrobotnych. Jednak samo pozostawanie bez pracy nie wystarczy – podstawowym kryterium jest posiadanie statusu bezrobotnego. Z bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej może skorzystać też:

 • Absolwent Centrum Integracji Społecznej
 • Absolwent Klubu Integracji Społecznej
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej, który nie pozostaje w zatrudnieniu lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej

Katalog osób, które mogą otrzymać dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy, jest mocno ograniczony. Na otrzymanie środków szansy nie mają m.in. studenci studiów dziennych czy osoby aktywne zawodowo, które chciałyby prowadzić firmę po godzinach pracy na etacie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do otwarcia firmy?

Masz status osoby bezrobotnej? To pierwszy krok, aby otrzymać dofinansowanie do otwarcia firmy. Dodatkowo musisz spełnić warunki określone w przepisach – zostaniesz zobowiązany do złożenia oświadczenia m.in. o:

 • Nieotrzymaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy na podjęcie m.in. działalności gospodarczej
 • Nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • Niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie

Jednorazowego wsparcia finansowego nie otrzymają osoby, które w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy. Także osoby, które w tym samym okresie przerwały szkolenie czy staż, nie mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Prowadzenie w przeszłości firmy nie przekreśla możliwości skorzystania z dotacji z urzędu pracy. Ważne jednak, aby działalność ta została zakończona na co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy?

To jedno z pytań częściej zadawanych przez osoby zainteresowane dofinansowaniem do otwarcia firmy z urzędu pracy. Na jaką kwotę możesz liczyć, składając wniosek?

Dofinansowanie nie ma stałej kwoty – jego wysokość jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Maksymalnie tytułem dofinansowania do otwarcia firmy można otrzymać 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Pod koniec 2021 r. osoba bezrobotna ubiegająca się o dofinansowanie do otwarcia firmy może otrzymać ok. 34 tys. zł.

Na co można wydać dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy?

Dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy ma pomóc nowemu przedsiębiorcy w wystartowaniu na rynku. Z tego względu nie każdy wydatek – nawet związany z prowadzeniem działalności – może być sfinansowany z tych środków. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

 • Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia firmy. Chcesz otworzyć pracownię krawiecką? Dofinansowanie możesz wykorzystać na zakup maszyny do szycia.
 • Zakup oprogramowania. Zamierzasz prowadzić biuro rachunkowe lub agencję reklamową? Z otrzymanych środków możesz kupić programy niezbędne do świadczenia usług.
 • Reklamę. Celem dotacji jest zwiększenie szansy początkującego przedsiębiorcy na powodzenie i z tego względu dozwolone jest przeznaczenie części środków na promocję.

Jakich kosztów nie możesz pokryć z dotacji? Pieniądze te nie są przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Nie możesz ich zatem przeznaczyć na opłacenie czynszu za wynajmowany lokal czy składek ZUS.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie do otwarcia firmy w urzędzie pracy?

Urzędy pracy nie przyjmują wniosków o dofinansowanie do otwarcia firmy przez cały rok i z tego względu tak istotny jest moment wnioskowania o tę formę wsparcia. Jeżeli dopiero rejestrujesz się jako osoba bezrobotna, od razu zaznacz, że chcesz ubiegać się o dofinansowanie. Bardzo możliwe, że od doradcy otrzymasz informację o przybliżonej dacie rozpoczęcia następnego naboru wniosków o dofinansowanie do otwarcia firmy.

Jesteś osobą bezrobotną od dłuższego czasu i coraz częściej myślisz o tym, aby samodzielnie stworzyć sobie miejsce pracy? Zaglądaj regularnie na stronę internetową urzędu pracy, w którym zarejestrowałeś się jako osoba bezrobotna. Większość urzędów prowadzi dział z aktualnościami. Możesz też pozostawać z urzędnikami w kontakcie telefonicznym.

Jak krok po kroku otrzymać dofinansowanie do otwarcia firmy?

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest złożenie wniosku. Jednak tę czynność warto poprzedzić innymi. W pierwszej kolejności sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymogi formalne, aby starać się o środki. Jeżeli tak, zorientuj się, na jakich zasadach dofinansowanie do otwarcia firmy z urzędu pracy jest przyznawane. W niektórych urzędach pracy decyduje kolejność zgłoszeń, w innych odbywa się konkurs. Od tego zależą m.in. terminy, jakich będziesz musiał pilnować.

Dotacja z urzędu pracy na otwarcie firmy wiąże się też z koniecznością:

 • Opracowania biznesplanu. Ten punkt potraktuj szczególnie poważnie. Dobrze opracowany biznesplan zmniejszy ryzyko niepowodzenia. Dowiesz się też dzięki niemu, na jakie koszty musisz się przygotować w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności.
 • Znalezienia poręczycieli. Gdyby Twoja firma upadła przed upływem 12 miesięcy, dotację trzeba będzie zwrócić. Jeżeli planujesz otworzyć firmę i ubiegać się o dotację z urzędu pracy, warto od razu poszukać poręczycieli.

Jeżeli zależy Ci na sprawnym i szybkim rozpoczęciu działalności przy pomocy środków z urzędu pracy, zacznij działać – zapoznaj się szczegółowo z procedurą i dowiedz się, kiedy będziesz musiał złożyć wniosek. W tym przypadku odpowiednie przygotowanie znacząco zwiększa szanse na powodzenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów