0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczny kontakt z urzędami

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji szykuje dla przedsiębiorców szereg zmian w prawie, które mają usprawnić elektroniczny kontakt z urzędami nie tylko przedsiębiorcom, ale również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Ogólne założenie projektu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne polega na tym, że jeżeli określone sprawy można załatwić za pośrednictwem Internetu, urząd będzie zobligowany do przygotowania odpowiednich wzorów pism i formularzy.

Do najistotniejszych zmian mających wpływ na rozwój e-komunikacji pomiędzy podatnikiem a urzędem można zakwalifikować:

  • obowiązek udostępniania i wykorzystywania przez urzędy elektronicznej skrzynki podawczej spełniającej określone standardy,
  • poszerzenie kwestii zgody na elektroniczną komunikację pomiędzy urzędem a stroną (zgoda będzie obejmowała stałą komunikację drogą elektroniczną w określonych przez organ administracji sprawach).

Sporo modyfikacji zajdzie w Kodeksie postępowania administracyjnego, gdzie dopuszczalne będzie elektroniczne wysłanie wezwań na rozprawy, udzielanie pełnomocnictw procesowych itp.

Celem zmian jest usprawnienie działań całej administracji publicznej. Zapowiadane modyfikacje prawne, wg planów, mają wejść w życie z początkiem roku 2014.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów