0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różne formy opodatkowania wspólników spółki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy decydują się na założenie działalności, są zobowiązani m.in. do wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki podlegają temu obowiązkowi. W przypadku jednoosobowych firm sytuacja jest prosta – przedsiębiorca wybiera jedną z dostępnych form opodatkowania. Co natomiast ze spółkami? Czy wybiera się jedną formę opodatkowania dla całej spółki, a może kilka – dla każdego ze wspólników osobno? Sprawdź, czy różne formy opodatkowania wspólników spółki są możliwe!

Działalność w formie spółki cywilnej a podatek dochodowy

Spółka cywilna to forma działalności gospodarczej funkcjonująca na podstawie umowy podlegającej przede wszystkim Kodeksowi cywilnemu, którą tworzą dwie lub więcej osoby fizyczne, osoby prawne lub ułomne osoby prawne. Spółka nie posiada osobowości prawnej, a jej wspólnicy ponoszą koszty i osiągają zyski zgodnie z ustalonym w umowie udziałem.

Tak samo jest w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym. Wspólnicy tworzący spółkę cywilną są zobowiązani do wyliczania i odprowadzania podatku z tytułu osiągniętego dochodu. Przy czym należy mieć na uwadze, że każdy z podatników opłaca podatek za siebie, a nie w całości za spółkę. W związku z tym różne formy opodatkowania wspólników spółki są możliwe! Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie można ze sobą łączyć.

Formy opodatkowania PIT

Przedsiębiorcy mają możliwość zastosowania różnych form opodatkowania swojej działalności gospodarczej, w zależności od tego, która jest dla nich najbardziej opłacalna i która przyczyni się do osiągania jak największych zysków.

Wyróżniamy następujące formy opodatkowania:

  • zasady ogólne (podatek progresywny) 12% lub 32%,

  • podatek liniowy 19%,

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2%, 3%, 5,5%, 10%, 12%, 12.5%, 14%, 15%, 17%.

 

Różne formy opodatkowania wspólników spółki

Jak już zostało wspomniane na początku, różne formy opodatkowania wspólników spółki nie są wykluczone, przy czym nie wszystkie formy mogą być zastosowane wspólnie.

Dodatkowo należy pamiętać, że podatnicy powinni dopełnić wszystkich obowiązków, które towarzyszą przy wyborze danej formy rozliczania PIT. Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy złożyć stosowne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania innej niż zasady ogólne.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć w terminie:

  • do 20 stycznia roku podatkowego w przypadku podatników, którzy chcą zmienić formę opodatkowania
  • lub przed dokonaniem pierwszej sprzedaży, w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na podstawie umowy spółki cywilnej mogą, co do zasady, zastosować różne formy opodatkowania swoich dochodów. W przypadku gdy część wspólników wykaże chęć opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozostała część podatników zastosowała opodatkowanie podatkiem liniowym.

Przykład 1.

Spółka cywilna została utworzona przez dwie osoby fizyczne. Jeden ze wspólników zdecydował się na opodatkowanie dochodów według skali podatkowej (12% lub 32%). Z kolei drugi wspólnik zgłosił się ze stosownym oświadczeniem do naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym. Czy wspólnicy mogą opodatkować dochody różnymi formami?

Tak, możliwe jest zastosowanie opodatkowania na zasadach ogólnych przez jednego ze wspólników i podatku liniowego przez drugiego z nich, przepisy nie zakazują bowiem możliwości takiego rozliczania podatku dochodowego przez wspólników spółki cywilnej.

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą wybrać jednocześnie ryczałt i zasady ogólne opodatkowania dochodów?

Odmiennie niż w przypadku jednoczesnego opodatkowania dochodu przez wspólników na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym wygląda sytuacja, gdy jeden ze wspólników chciałby jako formę opodatkowania wybrać ryczałt lub kartę podatkową. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej wyklucza możliwość wyboru przez innych wspólników zasad ogólnych lub podatku liniowego. W związku z tym, chcąc rozliczać się na zasadach ryczałtu – wszyscy podatnicy muszą zadeklarować taką formę opodatkowania w podatku dochodowym.

Przykład 2.

Dwie osoby fizyczne utworzyły spółkę cywilną. Jeden ze wspólników zdecydował się na rozliczanie z tytułu podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, natomiast drugi podatkiem liniowym. Czy dane dwie różne formy opodatkowania wspólników spółki mogą być przez nich zastosowane?

Nie, stosowania opodatkowania jednego ze wspólników spółki cywilnej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a drugiego w formie podatku liniowego nie jest możliwe. Aby jeden z podatników mógł zastosować opodatkowanie ryczałtem, drugi również musi zdecydować się na tę formę i złożyć stosowne oświadczenie.

Zdarza się, że wszyscy wspólnicy spółki decydują się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji ważne jest, aby każdy ze wspólników zadeklarował taką formę rozliczania się z urzędem, w sytuacji, gdy jeden ze wspólników nie dopełni tego obowiązku, automatycznie zostanie bowiem zakwalifikowany jako podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych, co w konsekwencji doprowadzi do utraty możliwości opodatkowania pozostałych wspólników na zasadach ryczałtu.

Niezastosowanie się do obowiązku zadeklarowania rozliczania podatku w formie ryczałtu lub karty podatkowej chociaż jednego ze wspólników może skutkować brakiem możliwości skorzystania z opodatkowania wszystkich wspólników w tej formie.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna z 16 maja 2017 r., nr 0115–KDIT3.4011.68.2017.1.MPŁ Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której możemy przeczytać, że: (...) obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie dają możliwości, aby podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych mogli dla siebie wybrać odmienne zasady opodatkowania. Jednocześnie, jeżeli intencją wspólników jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy (...).

Zatem możliwe są różne formy opodatkowania wspólników spółki, przy czym wybierając formę opodatkowania, powinno się wziąć pod uwagę decyzję wszystkich wspólników i przeanalizować, czy jest możliwe zastosowanie pożądanej opcji opodatkowania oraz dopilnować wszystkich obowiązków uprawniających do skorzystania z danej formy rozliczania PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów