0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura bez polskich znaków stanowi dokument księgowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktury wystawiane ręcznie są stosunkowo rzadko spotykane - wydruki są wygodniejsze, szybsze, czytelniejsze, mniejsze jest też prawdopodobieństwo pomyłki np. w obliczeniu kwoty podatku. Jednakże czasem po zainwestowaniu w program do fakturowania okazuje się, że nie ma on opcji wystawiania dokumentów z polskimi znakami diakrytycznymi. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy faktura bez polskich znaków jest ważna? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Faktura bez polskich znaków

Mimo, iż faktura na której brak jest polskich znaków może spotkać się z negatywną reakcją otoczenia - szczególnie, gdy zmiękczenie występuje np. w nazwie kontrahenta - to tego typu dokumenty mogą zostać dopuszczone do obiegu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur - na fakturze powinny znaleźć się obligatoryjnie następujące elementy:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii,
 • imiona i nazwiska albo nazwy podatnika i nabywcy oraz adresy,
 • numery NIP podatnika i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru albo usługi, ich miarę i ilość,
 • cena jednostkowa netto i stawka podatku,
 • kwota wszystkich rabatów,
 • wartość towarów lub usług netto i suma wartości netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

W żadnym przepisie nie zawarto natomiast wymogu, aby faktura była wystawiona poprawnie pod względem ortograficznym. Oczywiście, niezbędne jest, aby zawarte na dokumencie dane zapewniały jej czytelność oraz dawały możliwość ustalenia stron transakcji. Jednakże najczęściej brak znaków diakrytycznych nie wpływa znacząco na odbiór danych nabywcy czy sprzedawcy, szczególnie, że nazwa czy adres muszą być uzupełnione na fakturze o numer NIP.

Dlatego też, brak polskich znaków na wystawionej fakturze nie dyskwalifikuje jej jako dokumentu w obrocie gospodarczym. Zgodne z tą opinią są także organy skarbowe - przykładem może być interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP2/443-756/12/AW) z dnia 24 sierpnia 2012 roku. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów