0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędnie wystawiona faktura - i co dalej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam się w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W kwietniu przez pomyłkę wystawiłam kontrahentowi z Unii Europejskiej dwie faktury o różnych numerach, ale na te same pozycje i to samo zamówienie. Zwróciłam na to uwagę dopiero, kiedy sprawdzałam, czy wszystkie faktury są zapłacone. Jak w takim wypadku powinna zostać usunięta błędnie wystawiona faktura?

Anna, Ciechocinek

 

W przypadku wystawienia faktury, która zawiera błąd wpływający na wysokość kwoty do zapłaty, konieczne jest wystawienie faktury korygującej pozycje faktury. Usunięcie nie jest dozwolone.

Faktury korygujące wystawiane są przez sprzedawcę, jeśli stwierdzono pomyłkę lub wystąpiło inne zdarzenie, które wpłynęło na zmianę danych na fakturze źródłowej. Dokładnie przyczyny te zostały opisane w art. 106j ust 1. ustawy o podatku od towarów i usług. Zdarzenia uprawniające do wystawienia faktury korygującej można podzielić na trzy grupy:

  1. zwiększające podstawę opodatkowania,

  2. zmniejszające podstawę opodatkowania,

  3. pomyłki.

Pani błąd kwalifikuje się do trzeciej grupy.

Faktura korygująca powinna zawierać takie dane jak:

  1. zwrot “faktura korygująca” lub “korekta”,

  2. datę wystawienia oraz numer kolejny,

  3. dane zawarte na fakturze pierwotnej (numer, datę wystawienia, nazwa sprzedawcy oraz nabywcy wraz z adresami i numerem NIP oraz rodzaj kowaru czy usługi objętej korektą),

  4. przyczynę korekty,

  5. jeśli zmianie ulega podstawa opodatkowania lub kwota podatku VAT, konieczne jest wyszczególnienie nowych, poprawnych stawek,

  6. jeśli zmiana nie wpływa na podstawę opodatkowania, należy wprowadzić prawidłową treść korygowanych pozycji.

W przypadku faktur korygujących wystawionych dla kontrahentów krajowych, które zmniejszają podstawie opodatkowania konieczne jest co do zasady posiadanie potwierdzenia odbioru faktury. W odniesieniu do zagranicznego kontrahenta nie ma takiego obowiązku.

Reasumując, powinna Pani wystawić dla kontrahenta zagranicznego fakturę korygującą i uwzględnić ją pod datą wystawienia zarówno w ewidencji VAT sprzedaży, jak i w KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów