Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura VAT marża - jak ją prawidłowo wystawić?

Faktura VAT marża posiada bardzo ciekawą budowę, wyglądem bowiem różni się od pozostałych faktur. Ma zastosowanie w obrocie artykułami używanymi oraz w usługach turystycznych. Zgodnie z ustawą o VAT, marża to różnica między kwotą należności, jaką musi uiścić nabywca usługi lub produktu, a ceną, jaką zapłacił sprzedawca zakupując je od innych dostawców (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie).

Faktura VAT marża - dane

Faktura VAT marża ma uproszczoną budowę w porównaniu do zwykłej faktury, nie musi zawierać następujących danych:

 • ceny jednostkowej netto,
 • kwot rabatów,
 • sumy wartości sprzedaży netto oraz naliczonego od niej podatku,
 • stawki podatku,
 • kwoty należności ogółem.

Podatnicy nie muszą również wyszczególniać na tej fakturze wysokości swojej marży. W dokumencie tym mają zatem obowiązek zamieścić:

 • datę wystawienia i kolejny numer,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (jeśli różni się od daty wystawienia),
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.

Faktura VAT marża - podstawa opodatkowania

W przypadku dokonywania sprzedaży, gdzie podstawą opodatkowania jest marża, faktury powinny zawierać odpowiednie, ze względu na dokonywaną czynność, frazy. I tak w przypadku:

 • usług turystyki - określenie “procedura marży dla biur podróży”;
 • dostawy towarów używanych - określenie “procedura marży- towary używane”;
 • dostawy dzieł sztuki - frazę “procedura marży- dzieła sztuki”;
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków - określenie “procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

System opodatkowania VAT w systemie marża pozwala opodatkować jedynie realny przychód podatnika, a nie jego obrót.