Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako podatnik VAT, ma obowiązek dokumentowania dokonanej sprzedaży. W przypadku sprzedaży dla osób, które nie są podatnikami i nie prowadzą działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek nabić transakcję na kasę fiskalną, a jeżeli nie jest zobowiązany do jej posiadania, wykazać tę operację w ewidencji sprzedaży. Jednak gdy osoba prywatna żąda potwierdzenia sprzedaży w formie faktury, podatnik VAT ma obowiązek jej wystawienia. Jak faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej powinna zostać wystawiona i kiedy przedsiębiorca ma taki obowiązek? Wyjaśniamy.

Obowiązek wystawienia faktury

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku VAT (art. 106b) osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegająca podatkowi od towarów i usług ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej:

  • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

  • sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju,

  • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pomijając te wyjątki, osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma obowiązku wystawienia faktury przy sprzedaży dla osoby prywatnej.

Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej - w jakim terminie?

Podatnik dokonujący sprzedaży ewidencjonuje operacje za pomocą kasy fiskalnej, a wydrukowany paragon ma obowiązek wydać osobie dokonującej zakupu, bez jej żądania. Klient może zażądać dodatkowo wystawienia faktury potwierdzającej transakcję. Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek spełnić takie żądanie:

  • jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty - fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia kolejnego miesiąca,

  • nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Co ważne, przedsiębiorca ma obowiązek spełnić żądanie klienta dotyczące wystawienia faktury, jeżeli zostało ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Na żądanie klienta podatnik ma również obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną z podatku od towarów i usług.