Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej - podstawowe informacje

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako podatnik VAT, ma obowiązek dokumentowania dokonanej sprzedaży. W przypadku sprzedaży dla osób, które nie są podatnikami i nie prowadzą działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek nabić transakcję na kasę fiskalną, a jeżeli nie jest zobowiązany do jej posiadania, wykazać tę operację w ewidencji sprzedaży. Jednak gdy osoba prywatna żąda potwierdzenia sprzedaży w formie faktury, podatnik VAT ma obowiązek jej wystawienia. Jakie dane powinna zawierać faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej i kiedy przedsiębiorca ma obowiązek ją wystawić? Sprawdź!

Obowiązek wystawienia faktury

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku VAT (art. 106b) osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegająca podatkowi od towarów i usług ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej:

 • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

 • sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju,

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pomijając te wyjątki, osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma obowiązku wystawienia faktury przy sprzedaży dla osoby prywatnej.

Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej - w jakim terminie?

Podatnik dokonujący sprzedaży ewidencjonuje operacje za pomocą kasy fiskalnej, a wydrukowany paragon ma obowiązek wydać osobie dokonującej zakupu, bez jej żądania. Klient może zażądać dodatkowo wystawienia faktury potwierdzającej transakcję. Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek spełnić takie żądanie:

 • jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty - fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia kolejnego miesiąca,

 • nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Co ważne, przedsiębiorca ma obowiązek spełnić żądanie klienta dotyczące wystawienia faktury, jeżeli zostało ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Na żądanie klienta podatnik ma również obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną z podatku od towarów i usług.

Kiedy żądanie wystawienia faktury nie będzie skuteczne

Żądanie wystawienia faktury nie będzie skuteczne przy każdej transakcji. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury dotyczących:

 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 • świadczenia usług:

  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

  • dostawy wody i ścieków (załącznik nr 3 do Ustawy o VAT, poz. 140-153, 174 i 175),

  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • stałej obsługi prawnej i biurowej,

  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz fazu przewodowego,

  • zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.