Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ubiegasz się o zwrot VAT-u? Możesz zostać skontrolowany!

Co do zasady termin zwrotu podatku VAT o jaki może ubiegać się podatnik wynosi 60 dni. Procedura ta jest zwykle wydłużana przez urzędy skarbowe, które zazwyczaj dokonują wypłaty w ostatniej chwili. Ponadto firmy, które ubiegają się o zwrot są baczniej obserwowane i kontrolowane przez urzędników.

Najczęściej podawanym powodem takich kontroli jest nie najlepsza kondycja finansowa budżetu państwa i wydaje się, iż w tym należy upatrywać przyczyny wzmożonego sprawdzania podmiotów ubiegających się o zwrot podatku od towarów i usług.

Jakie są terminy zwrotu VAT-u?

Zgodnie z tym, co zostało wspomniane na początku, zasadniczy termin zwrotu podatku VAT stanowi 60 dni od momentu złożenia deklaracji rozliczeniowej. W tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj dokonywanych zakupów. Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać również z przyspieszonego zwrotu podatku w terminie 25 dni. W takim wypadku należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Tak więc, aby skrócenie terminu zwrotu było możliwe, kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji muszą wynikać z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone,
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celnego, które zostały przez podatnika zapłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT (które to przepisy regulują jedną z procedur uproszczonych dla rozliczania importu towarów), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest jej nabywca – jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali żadnej czynności opodatkowanej, ale dokonali zakupów objętych podatkiem naliczonym również mają prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W tym wypadku zwrot nastąpi jednak w terminie przedłużonym, czyli 180 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej.

Kontrola u ubiegających się o zwrot

Organy podatkowe w ostatnim czasie dość często dokonują kontroli podmiotów, które ubiegają się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Sprawdzane są wszelkie okoliczności, jak chociażby to, czy przedsiębiorcy faktycznie przysługuje prawo do zwrotu, czyli czy spełnił wszystkie warunki oraz czy transakcja w rzeczywistości miała miejsce.  

Często dochodzi również do tzw. kontroli krzyżowych, które polegają na tym, że organy kontroli skarbowej wymiennie kontrolują przedsiębiorców. Można więc zaryzykować twierdzenie, że jest to celowa praktyka, której głównym celem jest opóźnienie terminu wypłaty nadwyżki podatku.