Poradnik Przedsiębiorcy

Faktury wewnętrzne

Do faktur wewnętrznych miały zastosowanie przepisy § 5, 9, 11-13, 16, 17 i 21 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (...).

Obecnie nie są one już wymagane. Nie wymaga się więc stosowania faktur wewnętrznych dla następujących czynności:

  • nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług opodatkowane na mocy art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT);
  • import usług;
  • dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca;
  • udokumentowanie zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W ustawie o VAT wyeliminowano faktury wewnętrzne. Dokument ten był bowiem niezgodny z regulacjami unijnymi. Czynności, które do tej pory były dokumentowane fakturami wewnętrznymi, mogą być rozliczane innymi dokumentami.