0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Interchange – wszystko, co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Karta płatnicza to wygodny, szybki i bezpieczny sposób na dokonanie zapłaty za zakupione produkty. Karty bankowe są najpopularniejszym sposobem płatności bezgotówkowych, jednak korzystając z nich warto zapoznać się z dodatkowym kosztem, jakim jest interchange. Czym jest interchange? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Czym jest opłata interchange?

Opłata interchange jest prowizją, którą bank otrzymuje od każdej wartości transakcji dokonanej przez konsumenta za pomocą zarówno karty debetowej, jak i kredytowej. Opłata ta jest pobierana bezpośrednio od agenta rozliczeniowego, czyli od firm, które obsługują terminale płatnicze, m.in. First Data lub Elavon.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, pkt 10:
Opłaty interchange są zwykle stosowane między należącymi do określonego systemu kart płatniczych dostawcami usług płatniczych świadczącymi usługę acquiringu a dostawcami usług płatniczych wydającymi karty. Opłaty interchange stanowią jedną z głównych części opłat nakładanych na akceptantów przez dostawców usług płatniczych świadczących usługę acquiringu za każdą transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę. Akceptanci z kolei wliczają te koszty stosowania kart – podobnie jak wszystkie inne ponoszone przez siebie koszty – w ogólne ceny towarów i usług”.
Opłata interchange jest również jedną z trzech składowych prowizji MSC (merchant service charge), czyli opłaty, która regulowana jest przez punkty handlowo-usługowe, np. sklepy. Na koszt tej prowizji składają się:

  • opłata interchange – faktyczny zysk banku z tytułu płatności kartą;
  • indywidualnie ustalona marża agenta rozliczeniowego, czyli firmy obsługującej terminale;
  • opłaty systemowe, które przekazywane są na rzecz producenta kart, m.in. Visa lub Mastercard.

Zgodnie z art. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ustanowiono limit maksymalnej wysokości opłaty interchange. W przypadku transakcji kartą debetową ustanowiony limit maksymalnej wysokości prowizji wynosi 0,2% wartości transakcji, natomiast w przypadku transakcji kartą kredytową limit ten stanowi 0,3% wartości transakcji.

Kto ponosi opłatę interchange?

Opłatę interchange ponosi agent rozliczeniowy, tj. firmy obsługujące terminale płatnicze. Z ekonomicznego punktu widzenia jest ona jednak pobierana tak naprawdę od akceptanta, np. sklepu, a pośrednio także od konsumenta w cenie towaru.

Przykład 1.

Pan Michał dokonuje zakupu produktu przy użyciu karty płatniczej, co powoduje, że kwota zapłaty zostaje pobrana z jego konta bankowego.

  1. Bank pana Michała przelewa kwotę za zakupione produkty agentowi rozliczeniowemu (operator terminali) i w tym momencie pobiera dla siebie prowizję interchange.
  2. Następnie agent rozliczeniowy przekazuje otrzymane środki pieniężne do punktu handlowego – akceptanta, gdzie pan Michał dokonał zakupu – który również pobiera dla siebie odpowiednią opłatę/marżę oraz opłatę na rzecz producenta karty.
  3. Do sprzedawcy trafiła kwota pomniejszona o trzy prowizje, aby ten nie stracił na sprzedaży.

W chwili płacenia za zakupiony produkt to pan Michał ponosi opłatę interchange.

Interchange – cel wprowadzonego limitu opłaty

Ustanowiony limit wysokości prowizji interchange podczas transakcji kartą płatniczą lub kredytową ma na celu rozwój obrotu bezgotówkowego poprzez zmniejszenie kosztów, jakie ponoszą akceptanci (sklepy), w szczególności małe punkty handlowe. Opłata na niskim poziomie ma spowodować również zwiększenie liczby punktów usługowo-handlowych, które akceptowałyby płatność kartą płatniczą poprzez zapłatę mniejszej prowizji. Dzięki temu zwiększy się liczba miejsc, w których można dokonać zapłaty za zakupiony towar lub usługę kartą płatniczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów