0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązkowe terminale płatnicze od 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę zakład fryzjerski i najwięcej sprzedaży dokonuję na rzecz osób prywatnych (tj. konsumentów). W internecie pełno jest informacji, że od 2022 roku mają być obowiązkowe terminale płatnicze. Posiadam zwykłą kasę fiskalną, nie online, i nie mam terminala – płatności przyjmuję tylko gotówką. Czy muszę posiadać terminal płatniczy od 2022 roku?

Alina, Wałbrzych

Polski Ład wprowadza wiele rewolucji w podatkach i niektórych zobowiązaniach wśród przedsiębiorców. Jedną ze zmian, która wzbudziła wiele emocji, jest wdrożenie limitu w transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem. W związku z tym powstał mit, że są obowiązkowe terminale płatnicze. Ze względu na nowe przepisy przedsiębiorcy mają dwie powinności dotyczące kas rejestrujących oraz terminali płatniczych, a są nimi:

  1. udostępnienie możliwości zapłaty bezgotówkowej klientowi za pomocą instrumentu płatniczego,

  2. jeśli wykorzystywana jest kasa online, będą one musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi (jeśli jest posiadany terminal) od 1 lipca 2022 roku.

Obowiązek opisany w pkt 2 dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy korzystają równocześnie z kas fiskalnych online oraz terminali płatniczych. Warto przed 1 lipca 2022 roku zweryfikować, czy posiadany terminal da się zintegrować z kasą online. Jeżeli nie, konieczna będzie wymiana dotychczasowego terminala płatniczego.

Obowiązkowe terminale płatnicze – od kiedy?

Ustawa wdrażająca Polski Ład wprowadza obowiązkowy limit względem transakcji z konsumentami oraz obowiązek udostępnienia możliwości płatności bezgotówkowej.

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem mogą być wykonywane:

Art. 7b ustawy o prawach konsumenta:
„Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji”.

W związku z powyższym przedsiębiorca nie powinien przyjmować od nabywcy płatności gotówkowej, jeśli transakcja jest powyżej 20 tys. złotych.

Przywołany przepis pierwotnie miał wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. W związku z nowelizacją ustawy wprowadzającej Polski Ład obowiązek ten został przesunięty na 2023 rok. Oprócz powyższego należy mieć na uwadze przepis, który niezależnie od limitów zobowiązuje przedsiębiorców do udostępnienia możliwości płatności bezgotówkowych od 1 stycznia 2022 roku.

Obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych reguluje nowy art. 19a ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jego treścią przedsiębiorca będzie musiał zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego, np. karty płatniczej. Zasada ta nie będzie miała zastosowania do podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2022 rok

Czy obowiązkowa jest kasa fiskalna (kasa online czy kasa starego typu)?

Jaka forma działalności?

Czy konieczne jest udostępnienie płatności bezgotówkowej?

TAK

Działalność gospodarcza z VAT i bez VAT

TAK

NIE

Działalność gospodarcza z VAT i bez VAT

NIE

TAK/NIE

Działalność rolnicza

NIE

TAK/NIE

Samorządowa instytucja kultury

NIE

2023 rok

TAK

Działalność gospodarcza z VAT i bez VAT

TAK, niezależnie od wysokości transakcji

NIE

Działalność gospodarcza z VAT i bez VAT

NIE, do nieprzekroczenia limitu transakcji 20 tys. złotych (po przekroczeniu limitu będzie taki obowiązek)

TAK/NIE

Działalność rolnicza

NIE

TAK/NIE

Samorządowa instytucja kultury

NIE

Instrument płatniczy a obowiązkowe terminale płatnicze

Instrument płatniczy to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, które wykorzystuje się do złożenia zlecenia płatniczego. Przy czym definicja ta jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego (nie dotyczy to innych form płatności niż bezgotówkowe), bez wskazywania czy też rozróżniania konkretnych urządzeń, technologii itp.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu Polskiego Ładu: Wydaje się więc, że zaproponowany kształt przepisu umożliwi objęcie wszelkich form rozliczeń bezgotówkowych, które na kasie mogłyby zostać zakwalifikowane w kategoriach „przelew”, „płatności mobilne”, „karta”, a więc zarówno płatności dokonywanych bez użycia terminala POS, za pomocą polecenia przelewu, kart płatniczych oraz aplikacji płatniczych, oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych).

W związku z taką zmianą podatnicy będą zobligowani do udostępnienia możliwości dokonania zapłaty za pomocą rachunku bankowego. Mogą to zrobić między innymi za sprawą np.:

  • terminala płatniczego;

  • umożliwienia dokonania przelewu bankowego;

  • umożliwienia dokonania przelewu na telefon.

Czy da się obejść obowiązkowe terminale płatnicze?

Jak zostało wyżej omówione, „obowiązkowe terminale płatnicze” to nadinterpretacja przepisów wprowadzanych wraz ze zmianami w ramach Polskiego Ładu. Natomiast obowiązkowe będą płatności bezgotówkowe. Wielu podatników będzie się zastanawiać, jak obejść limit 20 tys. złotych. Nie będzie to możliwe poprzez podzielenie płatności na kilka mniejszych, więc obejściem nie będzie płacenie np. po 5 tysięcy w gotówce w kilku płatnościach.

Również w tym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 59ea ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, który zobowiązuje sprzedawcę do przyjęcia gotówki, jeśli w takiej formie nabywca chce zapłacić. Zgodnie bowiem z ust. 2 wyżej wskazanego przepisu, jeśli płatność jest powyżej 5882,99 zł, to przedsiębiorca nie ma już obowiązku przyjęcia gotówki – jest to jego dobra wola (oczywiście do limitu 20 tys. złotych).

Obejściem obowiązku udostępnienia płatności bezgotówkowej dla konsumentów jest korzystanie ze zwolnienia z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Natomiast od 2023 roku, jeśli transakcja wyniesie powyżej 20 tys. złotych, sam fakt nierejestrowania sprzedaży na kasie nie uchroni przed płatnościami bezgotówkowymi, bowiem przepis regulujący ten limit nie jest zależny od posiadania kasy fiskalnej.

Obowiązkowe terminale płatnicze – podsumowanie

Omawiane zmiany w przepisach na pewno wpłyną znacząco na sklepy, w których praktykowane było przyjmowanie wyłącznie gotówki – takie, w których widniały kartki z napisem „płatność tylko gotówką”. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca nie będzie mógł odmówić zapłaty bezgotówkowej, jeśli ma obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. W związku z tym na przedsiębiorców posiadających kasy będzie spoczywać udostępnienie przynajmniej jednej możliwości zapłaty bezgotówkowej. Nie jest powiedziane, że muszą to być obowiązkowo terminale płatnicze – można będzie udostępnić możliwość płatności np. przelewem czy BLIKIEM.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów