0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Inwentarz żywy w firmie a koszty uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W zależności od tego, w jakiej branży działa przedsiębiorca, majątek jego firmy może zawierać bardzo różne środki trwałe. Najczęściej w ewidencjach znajdują się komputery i różnego rodzaju maszyny. Czy jednak w kosztach uzyskania przychodu mogą znaleźć się wydatki poniesione na zakup zwierząt? Co mówią na ten temat przepisy? Jak zaksięgować inwentarz żywy w firmie? Opisujemy to w ramach poniższego artykułu.

Inwentarz żywy w firmie a koszty uzyskania przychodu

Wielu przedsiębiorców może zastanawiać fakt, jak rozliczyć wydatki firmowe związane z zakupem zwierząt. Jest to temat dość specyficzny, gdyż inwentarz żywy nie jest z pewnością pierwszym, co przychodzi do głowy, myśląc o środku trwałym w majątku przedsiębiorstwa. Niemniej jednak zgodnie z prawem zakup zwierzęcia nieprzekraczający 10 tys. zł może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Aby tak się jednak stało, muszą zostać spełnione specyficzne warunki. Taki wydatek, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien:

  • zostać poniesiony, aby osiągnąć przychody,

  • zostać poniesiony w celu zabezpieczenia źródeł przychodów,

  • lub zostać poniesiony w celu zachowania źródeł przychodów.

Koszt taki powinien również zostać udokumentowany zgodnie z aktualnymi przepisami, a także nie być jednym z tych, które zostały wymienione przez ustawodawcę w artykule 23 tej samej ustawy (lista wyjątków, które nawet, gdy spełniają wyżej wymienione wymogi, nie mogą stanowić KUP).

Co również istotne, taki środek trwały powinien także mieć planowany okres wykorzystania w ramach działalności przedsiębiorstwa dłuższy niż jeden rok.

Ponadto musi on:

  • być przez podatnika nabyty bądź wytworzony,

  • na dzień przyjęcia do ewidencji środków trwałych być kompletny i zdatne do użytku,

  • być własnością bądź współwłasnością podatnika lub zostać oddany do wykorzystania w leasing, najem, lub dzierżawę,

  • być wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, który go wytworzył lub zakupił.

Zakup zwierzęcia w KPiR

Zatem w przypadku, gdy przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że poniesienie przez niego wydatki na inwentarz żywy w firmie spełniają wszystkie wyżej określone wymagania, to taki koszt może stanowić koszt uzyskania przychodu. Taki zakup księguje się wówczas w kolumnie 13. księgi przychodów i rozchodów, jako „Pozostałe wydatki”.

Inwentarz żywy a amortyzacja

Kolejną kwestią, jaka może budzić wątpliwości, jest to, czy taki koszt podlega amortyzacji. Taki przypadek jest specyficzny. Nawet mimo przekroczenia limitu 10 tys. zł taki zakup księguje się jednorazowo w tej dacie, w której doszło do poniesienia tego wydatku. Inwentarz żywy w Klasyfikacji Środków Trwałych jest klasyfikowany w grupie 9, podgrupie 90, z symbolem KŚT 900.

Koszty utrzymania zwierząt jako KUP

Kosztem uzyskania przychodów będą również wydatki związane z utrzymaniem zwierząt – ich pielęgnacją, zapewnieniem im żywności, opieki weterynaryjnej itp. Aby takie koszty można było ująć w kolumnie 13. KPiR należy jednak oczywiście odpowiednio je udokumentować fakturami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów