0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć zakup nieruchomości - hali?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonałem zakupu nieruchomości - hali i mam pewne wątpliwości w sposobie jej zaksięgowania. Chciałbym się dowiedzieć, jak mam ustalić jej wartość początkową oraz co będzie powiększać koszt zakupu? Czy tylko wprowadzam wartość z aktu notarialnego? A także jak rozliczać odsetki od kredytu związanego z zakupem nieruchomości?

Ireneusz, Bydgoszcz

 

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące:

  • własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

  • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki, budowle i lokale będące odrębną własnością,

  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,

  • wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przy ustalaniu wartości początkowej należy wziąć pod uwagę pełną wartość nieruchomości z aktu notarialnego.

Wydatki związane z zakupem nieruchomości (środka trwałego) do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych będą powiększać jego wartość początkową. W związku z tym wartością początkową będzie cena nabycia środka trwałego powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania nieruchomości do użytkowania, w tym np. opłaty notarialne oraz opłata skarbowa. Także odsetki od kredytu naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych powiększają jego wartość początkową.

Odsetki od kredytu naliczone i zapłacone po wprowadzeniu nieruchomości do środków trwałych należy księgować przez dowód wewnętrzny do KPiR w kolumnie 13 pozostałe wydatki.

Jeżeli wniesienie nieruchomości do firmy przedłuża się w czasie, to podatek VAT od wydatków poniesionych na zakup hali należy odliczać w miesiącu wystawienia faktury lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych pod warunkiem, że zakup nieruchomości służy działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Gdyby budynek po zakupie nie był zdatny do użytku i wymagał remontu, należałoby traktować go jako środek trwały w budowie oraz wstrzymać się z wniesieniem go do ewidencji środków trwałych do momentu aż będzie zdatny do użytkowania. Wówczas koszty związane z remontem będą powiększać jego wartość początkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów