Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja wyposażenia zakupionego na raty

Zakupiłem telefon firmowy, za który spłacam raty w comiesięcznym rachunku za abonament. VAT został odliczony, a telefon został uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, czy mogę ten telefon usunąć z ewidencji wyposażenia? Co z odliczonym VAT?

Emil, Białystok

 

W sytuacji, gdy zniszczeniu uległ element wyposażenia, podatnik powinien sporządzić protokół zniszczenia, w którym należy wskazać jego przyczynę oraz określić, co w dalszej kolejności dzieje się ze zniszczonym składnikiem (np. oddanie do zakładu utylizacji).

Jeżeli uszkodzenie sprzętu nie wynikało z winy podatnika, co będzie udokumentowane ww. protokołem zniszczenia oraz potwierdzeniem jego utylizacji, nie wystąpią żadne konsekwencje na gruncie podatkowym. Czyli nie ma wówczas obowiązku korygowania odliczonego uprzednio VAT.

Dodatkowo zniszczone wyposażenie należy zlikwidować. Likwidacja wyposażenia dokonana będzie w ewidencji wyposażenia na podstawie protokołu likwidacji, który będzie potwierdzeniem wykreślenia składnika majątku z ewidencji.