0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od spadków i darowizn - 2024

Wielkość tekstu:

Podatek od spadków i darowizn muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku - dla spadków i darowizn. W zakresie wysokości kwot ponownie ma nastąpić zmiana wysokości kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Jak prezentują się wartości i jak będą po zapowiadanej zmianie?

Kwota wolna dla podatku od spadków i darowizn w 2024

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

  1. 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej - małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
  2. 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej - zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych;
  3. 5 733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej - wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Wysokość podatku od spadków i darowizn w 2024

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali: 

Kwoty nadwyżki w złPodatek od 1 lipca 2023 roku wynosi:
ponad
do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 11.8333%
11.83323.665355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11.833 zł
23.665 946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23.665 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 11.8337%
11.83323.665828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11.833 zł
23.665 1.893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23.665 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 11.83312%
11.83323.6651.420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11.833 zł
23.665 3.313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23.665 zł

Jak zgłosić spadek lub darowiznę w urzędzie skarbowym?

Po otrzymaniu darowizny, obdarowany co do zasady powinien zgłosić ją w urzędzie skarbowym na druku SD Z2, którego wzór oraz instrukcję wypełnienia znajdziemy tutaj: Druk SD Z2, czyli formularz zgłoszenia otrzymania darowizny. Natomiast w przypadku spadku odpowiednim drukiem z którego należy skorzystać jest SD 3.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów