Poradnik Przedsiębiorcy

Własna działalność w mieszkaniu lub domu - jak odliczać VAT od mediów?

Trudne początki firmy często wiążą się z brakiem pieniędzy na wynajem lokalu. Z tego powodu pierwsza własna działalność gospodarcza ma zazwyczaj siedzibę w mieszkaniu (lub domu) prywatnym jej założyciela. Jak w tym przypadku rozliczać wydatki na eksploatację? Zapraszamy do lektury.

Własna działalność w mieszkaniu - koszty

Własna działalność prowadzona w mieszkaniu lub domu daje prawo do wpisania części wydatków eksploatacyjnych do kosztów firmowych. W tym celu należy wskazać to lokum jako miejsce prowadzenia własnej działalności w formularzu CEIDG-1.

 

Uwaga!

Własna działalność w mieszkaniu/domu powinna zostać zgłoszona także w urzędzie gminy lub miasta, ponieważ podatnik może z tego powodu być zobowiązany do zapłacenia wyższego podatku od nieruchomości.

Jeśli dla działalności podatnik przeznaczył jedynie pewną część lokalu, to koszty należy wyliczać, bazując na współczynniku udziału metrażu tej części w ogólnym metrażu mieszkania lub domu.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w mieszkaniu, którego powierzchnia całkowita wynosi 100 m2. Przedsiębiorca na cele działalności wydzielił jedno pomieszczenie - pokój o powierzchni 25 m2. Jaki będzie współczynnik, na podstawie którego przedsiębiorca ustali wartość kosztu uzyskania przychodów?

(25 m2 : 100 m2) x 100% = 25 %

Podatnicy zwolnieni z VAT pod uwagę biorą kwotę brutto z faktury, którą później mnożą przez wyliczony współczynnik. Dla czynnych podatników VAT kluczowa jest kwota netto z faktury.

Uwaga!

Opisany współczynnik nie zawsze będzie miał zastosowanie do innych wydatków podatnika.

Własna działalność w mieszkaniu - podatek VAT

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT daje podatnikom prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w którym owe towary i usługy wykorzystuje on do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że własna działalność w mieszkaniu lub domu upoważnia do odliczenia VAT - z tym że (identycznie jak przy kosztach) nie będzie to pełna kwota podatku, jaka znajduje się na fakturze. W jaki więc sposób określić wysokość podatku, którą można odliczyć? W ustawie o VAT nie można znaleźć takie

informacji, dlatego w pewnych sytuacjach podatnik może zastosować również współczynnik wyliczony dla ustalenia kosztów uzyskania przychodu. Trzeba jednak dodać, że muszą to być opłaty uzależnione od wielkości mieszkania, w którym prowadzona jest własna działalność - czyli np. czynsz i opłata z ciepłowni.