Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-8C a własna działalność - rozliczenie w zeznaniu rocznym

Bank przysłał mi PIT-8C (9), w którym wypełniona jest część D "Informacja o wysokości dochodów o których mowa w art. 30b ust. 2 ww ustawy" - Odpłatne zbycie papierów wartościowych. Gdzie wprowadzić wartości z wyżej wymienionych pozycji w zeznaniu rocznym PIT-36, który będę składał z działalności?

Mieczysław, Wrocław

 

Wartość z części D. deklaracji PIT-8C należałoby przenieść na formularz PIT-38 do części C. do wiersza 1. - Przychody wykazane w części D informacji PIT-8C. W związku z czym wartość z tej pozycji nie wykazuje się w PIT-36. Termin złożenia obu PIT-ów rocznych, czyli zarówno PIT-36 z działalności, jak i PIT-38 za poprzedni rok, upływa ostatniego dnia kwietnia (30.04.2019 r.).

Dlaczego w Pana przypadku konieczne jest złożenie osobnych PIT-ów? Ponieważ różnić się będą stawki podatku, którą powinny być opodatkowane dochody. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych - skala podatkowa, czyli co do zasady 18% lub 32%. Natomiast czynności związane z papierami wartościowymi podlegać już będą podatkowi w wysokości 19%.