Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-8C a własna działalność - rozliczenie w zeznaniu rocznym

Bank przysłał mi PIT-8C, w którym wypełniona jest:

  • część D: Informacja o wysokości przychodów, o których mowa art. 20 ust 1 ustawy o PIT - Premia za program rekomendacyjny T-mobile usługi bankowe oraz

  • część F: Informacja o wysokości przychodów o których mowa w art. 30b ust. 2 ww ustawy - Odpłatne zbycie papierów wartościowych.

Gdzie to wprowadzić przy rocznym rozliczeniu PIT-36, który będę składał z działalności?

Mieczysław, Wrocław

 

Wartość z części D. deklaracji PIT-8C należy przenieść do PIT-36 do części D.1. do wiersza 9. - "Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 8". Natomiast dane z części F. deklaracji PIT-8C należałoby przenieść na formularz PIT-38 do części C. do wiersza 1. - Przychody wykazane w części F informacji PIT-8C. Termin złożenia obu PIT-ów rocznych, czyli zarówno PIT-36 z działalności, jak i PIT-38 za poprzedni rok, upływa ostatniego dnia kwietnia.

Dlaczego w Pana przypadku konieczne jest złożenie osobnych PIT-ów? Ponieważ różnić się będą stawki podatku, którą powinny być opodatkowane dochody. Premia z programu rekomendacyjnego T-mobile usługi bankowe będzie przychodem opodatkowanym na zasadach ogólnych - skala podatkowa, czyli co do zasady 18%. Natomiast czynności związane z papierami wartościowymi podlegać już będą podatkowi w wysokości 19%.